Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Vi accepterar inga nedskärningar i sjukvården

Den 11 maj blev det offentligt att Vänsterpartiet kommer att lägga en egen budget i landstinget för 2016-2018 efter att överläggningarna med Socialdemokraterna och Miljöpartiet spruckit. Tvisten handlar främst om den framtida finansieringen av hälso- och sjukvården där S och MP inte ger full uppräkning och dessutom lägger effektiviseringskrav på samtliga verksamheter. Vi ser inte heller att nödvändiga satsningar på hälso- och sjukvården ryms under planperioden. Under slutet av planperioden tillkommer stora kostnader genom ökade hyreskostnader för Akademiska sjukhuset när nya byggnader står klara samt ökade pensions-kostnader. Socialdemokraterna kom till överläggningar med bundna mandat, max 55 öre skattehöjning under planperioden...