Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Demonstrera med oss för trygga jobb och mot vinster i välfärden. Vi ses i länets största 1 maj-tåg på arbetarrörelsens högtidsdag!   Uppsala 11.45 Samling Vaksala torg 12.45 Avmarch 13.15 Tal i Slottsbacken av Jonas Sjöstedt, Ilona Szatmári Waldau, Miranda Cox mfl. Underhållning av Röda lågan.   Enköping 9.45 Samling Stora torget

Demonstrera med Jonas Sjöstedt i Uppsala på 1 maj!

I år talar Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på 1 maj i Uppsala. Temat för året är ”Inte till salu” vilket inbegriper trygga jobb och nej till vinster i välfärden.   Program 11.45 Samling Vaksala torg 12.45 Avmarch 13.15 Tal i Slottsbacken av Jonas Sjöstedt, Ilona Szatmári Waldau, Miranda Cox mfl. Underhållning av Röda lågan.   Årets första maj-insamling till stöd för Kobane Årets första maj-insamling går till arbetet med att bygga upp Kobane. Kobane är namnet på en stad och en kanton i norra Syrien, alldeles vid gränsen till Turkiet, som Islamiska staten (IS) har attackerat under hela hösten. Sedan...

Fakta kring landstingets tobakspolicy

Förslaget till tobakspolicy och handlingsplan har utarbetats i samråd mellan ledningskontorets HR-avdelning (personalavdelning), styrgruppen för hälsoinriktad hälso- och sjukvård och den lokala temagruppen för tobak i Uppsala län. Den har också remitterats och synpunkter inhämtats från koncernledningen (samtliga förvaltningschefer och ledande tjänstemän på ledningskontoret), HR-ledningsgruppen (förvaltningarnas HR-chefer m fl) samt fackliga företrädare genom samverkan. Landstingets personalutskott hade inga invändningar utan skickade i enighet förslaget vidare till landstingsstyrelsen. Som ordförande i utskottet är det naturligt att jag i första hand fick svara på frågor om detta. Det hade kunna gjorts bättre av mig men den mega-storm som bröt ut var inte...

Förtydligande med anledning av personalutskottets förslag till en ny tobakspolicy

Den senaste handlingsplanen för en rökfri arbetsplan antogs år 2004. Olika förvaltningar har därefter antagit egna styrande dokument vad gäller användning av tobak under arbetstid. Personalutskottet i landstinget har nu lagt ett förslag till uppdaterad handlingsplan samt ett förslag om införande av en gemensam tobakspolicy i landstinget. Än så länge är detta endast ett förslag från personalutskottet som så småningom kommer att behandlas av landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige. Vi är måna om att skapa en miljö som är så hälsosam som möjligt för anställda, patienter och andra som kommer i kontakt med landstingets verksamhet. Vi har aldrig förordat något förbud mot...

Vänsterpartiet gör skillnad i budgeten

Försenade, men välkomna reformer. Den slutsatsen drar Vänsterpartiet efter den senaste budgetuppgörelsen med regeringen. Satsningar på äldreomsorgen, förlossningsvården, höjt underhållsstöd och glasögonbidrag till alla barn var några av de saker som stod på dagordningen. På onsdagen presenterade finansministern regeringens förslag till vårproposition och vårändringsbudget. Förslagen är förhandlade med Vänsterpartiet och innehåller de flesta av de reformer som fälldes av Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna i höstas. Det är skillnad på höger och vänster i politiken. När regeringen väljer att samarbeta till vänster blir det mer resurser till välfärden och bättre livsvillkor för de som halkat efter på senare år. Många...

Veteraner tackades för 40 år i partiet

Vänsterpartiet växer sedan ett par år tillbaka så det knakar med massor av nya medlemmar. Några har dock varit med längre vilket uppmärksammades på distriktsårskonferensen i Tierp 29 mars när fem veteraner  tackades för sina minst 40 år i partiet. – Det har varit väldigt roliga år och lärorika år i Vänsterpartiet vilket jag måste säga har bidragit mycket till min livskvalitet, sa Robin Dahl, som tidigare också varit gruppledare i landstinget och nu senast sammankallande i distriktets valberedning. Övrgia veteraner som i år varit medlemmar i partiet i 40 år är Tord Johansson och Krister Forsman. Tord var bland...