Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

EU och svensk arbetsmarknad

EU och svensk arbetsmarknad Seminarium söndag 27 september kl 12-16. Vänsterpartiet Uppsala, Vretgränd 18, 3 tr. Efterspelet efter Laval-domen kl 12-13 Hur påverkas den svenska kollektivavtalsmodellen av EUs regler om fri rörlighet? Berit Bengtsson, Vänsterpartiets representant i parlamentarisk utredning om Laval-lagen Fikapaus kl 13-13.30 Sysselsättningspolitiken kl 13.30-14.30 EUs politiska påverkan på arbetsmarknad och välfärd, både i Sverige och euroländerna Caroline Johansson, doktorand i EU och arbetsrätt, vänsterpartist Illegal lastbilstrafik kl 14.45-15.45 Vad innebär EUs regler för svenska chaufförer och åkerier? Ludwig Eriksson, ordf Transport avd 41 VÄLKOMNA!

Rapport riksdagen Augusti 2015

Sommaren har flutit på med regn och solperioder som motsvarat varandra i intensitet. Den började för mig med Almedalen, där jag deltog på ett tiotal debatter. Temana var om sjöfart, landsbygdsutveckling, järnvägsinvesteringar, biogasutbyggnad, ursprungsmärkning av drivmedel och om att styra våra samhälleliga investeringar på ett hållbart sätt. Det var intressant och Almedalen överraskade mig med en mycket djupare demokratidebatt än vad som sipprar igenom i medierna. Det som var spännande var att inte sällan låg Vänsterpartiet när oväntade aktörer i avgörande frågor, som till exempel när det gäller att staten ska investera mer och låna. Detta i det guldläge vi...

Vänsterpartiet föreslår sänkta arvoden för riksdagsledamöter

  – Vi representerar samtliga invånare i Sverige, och när våra villkor skiljer sig väldigt mycket från de villkor som de allra flesta lever under är det stor risk att vi inte längre kan företräda alla, säger Mia Sydow Mölleby, ledamot i konstitutionsutskottet. Höga arvoden riskerar att skapa en förtroendeklyfta mellan de förtroendevalda och stora delar av befolkningen. – Vi fattar beslut som påverkar allas villkor, och då får inte våra villkor vara alltför annorlunda, säger Mia Sydow Mölleby. Med röstsiffrorna 292-18 röstade riksdagen ner Vänsterpartiets förslag. Se hela anförandet och läs motionen http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H201KU6#/pos=164

Manifestation för bättre arbetsvillkor

Tisdagen den 9 december samlades fackligt aktiva byggnadsarbetare på Sergels torg i Stockholm för att kräva schysta arbetsvillkor. Tält och glögg fanns på plats och det fördes engagerade diskussioner. Många var oerhört besvikna på den politiska utvecklingen just nu.  Christian Bengtzelius, ordförande i Byggnads Stockholm-Gotland, ansåg att den viktigaste frågan just nu är att Arbetsmiljöverket får sina pengar. – De fanns med i budgeten och nu är de borta, säger han. Situationen på arbetsplatserna är allvarlig, menar han, riskerna för olyckor är stor, eftersom många underentreprenörer gör att det blir problem med samordningen och villkoren blir dessutom sämre ju längre...