Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Öppet möte om landstingspolitik

Söndag 7 december hade Vänsterpartiet ett öppet möte om landstingspolitik på Grand i Uppsala. Ett drygt 30-tal intresserade medlemmar deltog och diskuterade idéer om hur vår politik i landstinget kan utvecklas och spridas under mandatperioden. Hanna Mörck från distriktsstyrelsen hälsade alla välkomna och informerade även om extravalet och vad det betyder för oss. Sedan presenterades den nya landstingsgruppen och därefter gjorde Sören Bergqvist en genomgång av majoritetsöverenskommelsen. Därefter diskuterades under tre timmar strategi, bland annat hur vi gör lokal politik av landstingsfågorna, vilka frågor vi bör utveckla och driva under mandatperioden, och hur vi ska synas som parti och inte...