Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Majoritetsprogram för landstinget i Uppsala län

Ett Uppsala län i hållbar utveckling – med hälsa och sjukvård i centrum Hela programmet som pdf: Majoritetsprogram för landstinget i Uppsala län, 2014-2018. INLEDNING Valresultatet den 14 september var tydligt – väljarna vill ha en ny inriktning på landstingets verksamhet. Mer av sammanhållen vård och ett tydligt ansvarstagande från den politiska nivån. I detta dokument beskriver vi därför en ny inriktning med tydliga prioriteringar för att utveckla verksamheten samt huvuddragen i vår politik under den kommande mandatperioden. Men också ett nytt sätt att styra och leda landstingets verksamheter. Vi har högre ambitioner för sjukvård, kollektivtrafik och kultur. Dessutom vill...

Palestinier i Uppsala tackar Vänsterpartiet

Palestinier i Uppsala tackade idag Vänsterpartiet med blommor för partiets stöd till det palestinska folket. Efter överlämningen av blommor fikade vi tillsammans och samtalade runt de närvarandes erfarenheter och talade om strategi för framtiden. En nyckelfråga för framtiden anser många vara rätten för  palestinska flyktingar att återvända till sitt hemland. Kampen för ett fritt Palestina fortsätter!

Ny majoritet i landstinget i Uppsala län

Valresultatet 2014 innebar ett maktskifte i landstinget. Väljarna röstade för en förändring av sjukvården och kollektivtrafiken och för ordning och reda i landstinget. Vi kommer att ta krafttag för att återskapa en god kvalitet i vården, utveckling av kollektivtrafiken och för en bättre arbetsgivar- och personalpolitik. Nedanstående program presenterades vid dagens presskonferens. Hela majoritetsprogrammet presenteras senare.   SJUKVÅRD Sjukhusvården Både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska ges stabila förutsättningar och realistiska budgetar för att kunna utvecklas i landstingets regi. Uppdrag och ekonomi ska hänga ihop. Vårdgarantin och kortare köer Vårdgarantin ska uppnås och bibehållas under mandatperioden samtidigt som antalet väntande...