Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Vänsterpartiet gör skillnad

Idag har finansministern presenterat regeringens höstbudget för 2015. Budgeten är ett resultat av förhandlingar mellan regeringen och Vänsterpartiet och innebär en ny riktning jämfört med de senaste årens högerpolitik. – Politik ska göra skillnad. När vi blev tillfrågade av regeringen om att förhandla fram en budget hade vi några tydliga målsättningar: skattepengar ska gå till det de är avsedda för och vinstintresset ska inte styra välfärden, inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska och välfärden ska få ökade resurser. Det har vi lyckats få gehör för och det är vi mycket nöjda med, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet....

Val av landstingsråd och gruppledare

Måndagkvällen den 13 oktober sammanträdde distriktsstyrelsen för att fatta beslut i frågan om landstingsråd och gruppledare. Vänsterpartiet arbetar aktivt med att fördela uppdrag på flera personer för att få en spridning av ansvar och makt och för att få fler som företräder vårt parti. Framgången i landstingsvalet gör att vi nu har möjlighet till det i landstinget. Under våren och sommaren fanns det två kandidater till landstingsråd. Strax före distriktsstyrelsemötet den 28 september drog en av kandidaterna tillbaka sin kandidatur. Distriktsstyrelsen uttryckte ändå en önskan om två landstingsråd i enlighet med våra maktdelningsprinciper och gav i uppdrag till valberedningen att...

Överenskommelse om en välfärd utan vinstintresse

Vänsterpartiet och den S-ledda regeringen har gjort en överenskommelse om vinster i välfärden. En seger för välfärden, kallar Jonas Sjöstedt överenskommelsen. Överenskommelsen innebär att skattepengar ska gå till just den verksamhet de är avsedda för och att överskott som huvudregel ska återinvesteras i verksamheten. Den presenterades på en pressträff i riksdagen av Jonas Sjöstedt, Ulla Andersson, Stefan Löfven och Gustav Fridolin. Ulla Andersson har lett Vänsterpartiets förhandlingsgrupp och hon var glad när hon presenterade innehållet: – Vi är mycket nöjda med att vi nu är överens om att skattemedel ska användas till just den verksamhet de är avsedda för och...

Information om val av landstingsråd och gruppledare

Under veckan har det varit flera artiklar om processen kring vårt val av landstingsråd och gruppledare i medierna. Distriktsstyrelsen skulle därför vilja göra några viktiga klargöranden. Den 10 augusti gav distriktsstyrelsen valberedningen i uppdrag att snarast möjligt efter valet lämna förslag till landstingsråd och gruppledare för beslut i distriktsstyrelsen. Vänsterpartiet arbetar aktivt med att fördela uppdrag på flera personer för att få en spridning av ansvar och makt och för att få fler som företräder vårt parti. Framgången i landstingsvalet gjorde att valberedningen såg möjligheten till en sådan lösning i landstinget. Vi har nu resurser som motsvarar minst 110 procents...

V har mer än 50 procent kvinnor i kommuner, landsting och riksdag

57,9 procent kvinnor i landstingsfullmäktige, 50,7 procent i kommunfullmäktige och 57 procent i riksdagsgruppen. Nu har valmyndigheten räknat klart och Vänsterpartiet är det riksdagsparti som är tveklöst bäst när det gäller kvinnors representation: mer än 50 procent kvinnor på samtliga nivåer. – Det känns jätteroligt att vi har uppnått våra målsättningar om jämställd representation. Orsaken till att vi lyckats så bra är att vi har synliggjort våra brister och jobbat aktivt för en förändring, säger Ida Gabrielsson, ordförande i Vänsterpartiets kvinnonätverk. Vänsterpartiets kvinnonätverk har bland annat genomfört separatistiska träffar och utbildningar, tagit fram en internfeministisk handbok och sammanställt en lathund...