Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Inspirerande temadag om HBTQ

Lördag 26 oktober anordnade Vänsterpartiet Uppsala län en temadag om HBTQ-frågor. Fyra föreläsningar som bland annat innehöll en introduktion till HBTQ, normkritik och relationen mellan feminism och HBTQ varvades med intressanta diskussioner. – HBTQ är viktigt och vi måste arbeta mycket mer med dessa frågor. Distriktet bör också starta ett eget HBTQ-nätverk, slog distriktets ordförande Jeannette Escanilla fast i ett inledningsanförande.   Nästa föreläsare gav en snabb men mycket intressant historisk genomgång av HBTQ och berättade hur den tidiga homorörelsen i USA anpassade sig till rådande heteronormer men hur detta ändrades på 80-talet och hur senare också queer växte fram...