Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Plan och budget 2014–2016

Läs Vänsterpartiets budgetförslag i landstinget för 2014 som pdf: Budget 2014 Sammanfattning av Vänsterpartiets budgetförslag Starkt fokus på patienterna i vårdköerna och på kommande vårdbehov. 75 mkr satsas på vårdköer och för att bygga ut den egna vården. Akademiska sjukhuset får behålla de ca 49 mkr som idag betalas i internränta för att stärka och förbättra arbetsförhållandena. Sjuksköterskor som går specialistutbildning ska ha lön under studietiden. Personalpolitiken måste utvecklas och en reell rätt till heltid införs. Lönerna ska vara rättvisa och jämställda. Barnens rättigheter ska stärkas och barnavgifterna i vården avskaffas. Åldern för gratis tandvård ska successivt höjas och barn...