Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Uttalanden om lokala och internationella frågor

Vänsterpartiet Uppala läns årskonferens antog två uttalanden. Ett om att stoppa vapenexporten till Saudiarabien och ett annat om förbättrad busstafik till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Stoppa vapenexporten till diktaturer! Avslöjandet av planer på svenskt stöd till byggandet av en vapenfabrik i diktaturens Saudiarabien visar att det måste bli ett slut på mygel och hemlighetsmakeri vad gäller den svenska vapenexporten. Försvarsminister Tolgfors ́ dimridåer och försök att lägga ansvaret på FOI, Försvarets Forsknings Institut, är oacceptabelt. Tolgfors måste ta det politiska ansvaret och avgå. Sverige ska inte exportera vapen eller vapenkunnande till diktaturer som begår övergrepp på de mänskliga rättigheterna och...

Landstinget ska inte ha samarbete med diktaturer som Saudiarabien!

Landstinget och Akademiska sjukhuset planerar ett omfattande samarbete med Saudiarabien. Samarbetet omfattar forskning, utbildning, IT-tjänster och högspecialiserad vård. Politiken har ännu inte varit informerad om detta. Frågor om samarbete med andra länder borde självklart vara en fråga för politiken. ”När det gäller en av de mest hårdföra diktaturerna i världen, Saudiarabien, ska landstinget självklar säga nej. En stat där kvinnor saknar möjlighet till eget självbestämmande och där stora delar av befolkningen nekas utbildning och sjukvård.” – säger Sören Bergqvist, landstingsråd för Vänsterpartiet. Han säger vidare; ”Nu måste alla papper upp på bordet och politiken reagera.” I en interpellation till landstingsstyrelsens...

Vänsterpartiet Uppsalalän har valt ny distriktsordförande

Söndagen den 18 mars genomförde Vänsterpartiets Uppsalalän distrikt sin årskonferens i Knivsta. Till ny distriktsordförande valdes enhälligt Jeannette Escanilla från Uppsala.  Avgående ordförande Maria Fregidou-Malama har valt att inte fortsätta. – Känner mig oerhört stolt och hedrad för förtroendet. Ser fram emot att leda och utveckla partidistriktet och partiföreningarna, så en valseger kan uppnås 2014. Det glädjer mig också att årskonferensen antog en tydlig och framåtriktad verksamhetsplan där vi särskilt betonar vårt feministiska, socialistiska och organisatoriska inriktning. – Vänsterpartiet växer och är ett parti som behövs mer än någonsin, vi surfar på en positiv våg nu, och det ska vi...

Stöd gravida kvinnor på deras modersmål, utbilda doulor!

Vänsterpartiet har i landstinget lämnat in en motion om att starta ett  projekt med ”Doula och kulturtolk”. Forskning har visat att kvinnor från  utomeuropeiska länder har svårare förlossningar och att deras barn löper  fyra gånger högre risk att dö i samband med graviditet och förlossning. I ett framgångsrikt projekt i Västra Götalandsregionen har man utbildat  doulor med olika modersmål, för att komma till rätta med detta problem.  En doula är en person som fungerar som stöd och hjälp under graviditet och  förlossning.  Erfarenheterna från projektet visar att de mödrar som deltog kände ökad  trygghet och att behovet av kejsarsnitt minskade....