Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Demonstration för Mångfald mot rasism och främlingsfientlighet

Nätverket Antirasister i Uppsala bjuder in till  demonstration för Mångfald mot rasism och främlingsfientlighet den 6 juni, Sveriges Nationaldag! – Det är viktigt att vi är många som tar avstånd från rasism och det meningslösa våldet som riktas såväl mot personer som inte är vita, mot personer som har slöja, mot HBT-personer, mot kvinnor som mot personer med en viss politisk uppfattning, säger Jeannette Escanilla, Nätverket Antirasister i Uppsala Det är viktigt att vi är många som tar avstånd från det meningslösa våldet som riktas såväl mot personer som inte är vita, mot personer som har slöja eller andra religiösa...

Direktbuss mellan Resecentrum och Akademiska!

Vänsterpartiet i landstinget har nu  lämnat in en motion till landstingsfullmäktige  om bättre kollektivtrafik till sjukhusområdet. I motionen påtalas behovet av en bra förbindelse till sjukhuset som också kör inom sjukhusområdet och släpper av folk på rätt ställen. En kollektivtrafiklinje som har täta turer från resecentrum skulle leda till minskad biltrafik och därmed minska behovet av parkeringsplatser. Läs hela motionen i länken nedan: Matarbussmotion V maj2011

Vänsterpartiets alternativ till ”Preliminär plan och budget för 2012-14” i landstinget

Vi är starkt kritiska till den pågående privatiseringen av allt fler delar inom vården. Detta gynnar inte patienterna, inte heller skattebetalarna: Tillgängligheten inom primärvården har inte ökat, innehållet och kvaliteten i vården har inte förbättrats. Skattepengar för vård går nu till vinster i riskkapitalbolag, ofta placerade i skatteparadis. – I vårt alternativa budgetförslag lyfter vi fram nödvändigheten av att förebygga ohälsa och satsa på första linjens sjukvård (primärvård, närvård ) – Som särskilt viktiga områden att förstärka ser vi barn- och ungdomars hälsa och att motverka den psykiska ohälsan. – Kollektivtrafiken måste öka, fler tågstopp behövs och taxorna ska hållas...