Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Vem tjänar Erik Weiman?

Fredagen den 8 april 2011 invigde Medicinsk Röntgen AB sin verksamhet i Samariterhemmets lokaler här i Uppsala. Lokalerna hyrs via landstinget i andra hand eftersom Diakonistiftelsen äger fastigheten. I övrigt finns inga kopplingar och inga avtal med landstinget. Däremot finns ett förslag från landstinget att upphandla öppenvårdsröntgen via ramavtal med leverantörer. En god gissning är att detta är riggat för att Medicinsk Röntgen AB ska få landstinget som kund. Det anmärkningsvärda är att på invigningen deltog Erik Weiman (M), landstingsstyrelsens ordförande, med tal och bandklippning! Varför? Vad fanns det för skäl för Erik W delta som invigare av en privat...

Inga vårdpengar till riskkapitalister, uttalande.

INGA VÅRDPENGAR TILL RISKKAPITALISTER! Vänsterpartiet i Uppsala län anser att den privatisering och marknadsanpassning av sjukvården som nu genomförs, gynnar de friska/sällansjuka på bekostnad av dem med stora eller långvariga behov. Detta strider uppenbarligen mot Hälso- och sjukvårdslagen. Den fria etableringsrätten för privata vårdgivare och de utförsäljningar som borgarna genomför bidrar också till att skattepengar avsedda för vård, går till riskkapitalbolag med säte i skatteparadis och vars enda syfte är att tjäna mer pengar. Vänsterpartiet kräver; att landstinget i Uppsala län stoppar all vidare utförsäljning av vårdcentraler eller annan vårdverksamhet, att landstinget snarast möjligt återtar de tre vårdcentraler som Carema...

Välfärd riskkapitalets nya guldgruva

Gustav Möller, den tidigare socialdemokratiske socialministern, myntade som bekant uttrycket: ”Varje fel använd skattekrona är en stöld från folket” – ett citat som fortfarande är i högsta grad aktuell inte minst mot bakgrund av hur privata bolag i välfärdssektorn nu täljer guld med pennkniv med hjälp av skattemedel och olika typer av skatteplanering/skatteflykt/skattefusk.  Eller som Svenska Dagbladet igår skrev på sin första sida: Välfärd riskkapitalets nya guldgruva. Mot bakgrund av denna utveckling har Vänsterpartiet nyligen startat en kampanj för världens bästa sjukvård och presenterat en rapport med namnet Vårda varje skattekrona – man kan säga i Möllersk anda. Det är ju...