Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Lokalt tillagad mat är bäst

Tillsammans med S och MP har Vänsterpartiet i landstinget lagt en motion om att återöppna köket vid Enköpings lasarett. Köket stängdes våren 2010 och maten tas nu från Västerås. Det har nu visat sig inte bli som billigt som borgarna utlovade och det har varit många synpunkter på matens kvalitet. Vi ser maten som en viktig del av vården, och lokalt producerat är även bra för klimatet! På länken nedan kan du få hela motionen: Motion_Enkopings_kok

Konferens om ekonomisk demokrati

Reservera en helg i september för Vänsterpartiet Uppsalas och distriktets konferens om ekonomisk demokrati.  Var med och utforma en lokal debatt om våra ekonomiska villkor. Finns det ett annat sätt att organisera vårt samhälles arbete på än att väldigt många gnor ihop väldigt mycket resurser åt några få? Finns det sätt att använda våra hopsamlade pensionsmedel på som skulle ge lönearbetande makt och inflytande över de används? Många spännande frågor för framtiden finns det. Läs mera på Vänsterpartiet Uppsalas hemsida. http://uppsala.vansterpartiet.se/edee-konferens-i-uppsala-sista-helgen-i-september-1877/