Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Uttalande: Vatten en mänsklig rättighet!

FN:s generalförsamling har i en resolution 28 juli på initiativ av Bolivia slagit fast att tillgång till rent vatten och sanitet är mänskliga rättigheter. Men uppseendeväckande nog ställde inte sig den borgerliga svenska regeringen bakom resolutionen utan gjorde som USA, Storbritannien, Australien med flera och avstod vid voteringen. Det var en allvarlig och felaktig markering från miljöminister Anders Carlgren och hans regeringskollegor. Carlgren hänvisar till att resolutionen inte är juridiskt bindande. Men då missar han poängen. I ett läge när kampen om vattentillgångarna hårdnar som till exempel i Palestinafrågan är det viktigt att världssamfundet slår fast att rent vatten ska...