Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

V överklagar beslut till förvaltningsrätten

Landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) har på eget bevåg och utan befogenheter undertecknat en överenskommelse med Östhammars kommun om närvård. Varken landstingsstyrelsen eller hälso- och sjukvårdsstyrelsen har berett ärendet trots att överenskommelsen innebär ett långtgående åtagande från landstingets sida. Tre dagar före undertecknandet sammanträdde landstingsstyrelsen utan att ärendet redovisades eller informerades om. Erik Weiman har inget rätt att för landstingets räkning teckna bindande avtal med en extern part. Jag har därför idag till Förvaltningsrätten i Uppsala inlämnat en överklagan av Erik Weimans beslut att ingå överenskommelsen. Förutom det felaktiga handlandet i sig finns det i ärendet en hel del oklara...

Se filmen!

Nu finns det en film från årets första maj på YouTube. Länk nedan och på bilden. http://www.youtube.com/watch?v=V-Go6EPqUVA

Rödgrönt Budgetförslag – Ny färdriktning för vården

De rödgröna i landstinget har nu presenterat en gemensam alternativ plan och budget för 2011-2013. Förslaget står i skarp kontrast mot det borgerliga förslaget som inte innehåller några nysatsningar och vars främsta syfte är att göra landstinget till marknadsplats för vårdföretagen. För 2011 bedömer vi att det finns ett reformutrymme på cirka 100 miljoner kr. Vi vill bland annat satsa på primärvården och ge Akademiska sjukhuset rimligare ekonomiska förutsättningar. Här hittar du länkar till dokumenten: PPB 2011 rodgron (Den gemensamma budgeten) LSmaj10 yrkande tåg (Yrkande om att landstinget beställer ytterligare två tågturer Uppsala – Sala) LSmaj10 yrkande ers AS (Yrkande...