Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Maria Fregidou Malama talade på minnesdag

Lördagen den 22 maj hölls en minnestund på Celsiustorget i Uppsala om Al Nabkba. Flera talare från skilda organisationer höll appeller. En av dem var Vänsterpartiet Uppsala läns distriktsordförande Maria Fregidou-Malama. Här ned finns det en länk till ett bildspel. http://youtube.com/watch?v=q184fxbNIT0

Appellmöte Celsiustorget 22 maj om Al Nakba

Palestinska Solidaritetsföreningen inbjuder till appellmöte lördagen 22 maj på Celcius Torget, Uppsala mellan 13-14.30. I år är det 60 år sedan mer än 750 000 palestinier fördrevs från sina hem, över 400 palestinska byar jämnades med marken av den israeliska armén och staten Israel utropades. Ännu idag lever miljoner palestinier som flyktingar runt om i världen. Al Nakba, den stora Katastrofen, var inte en enskild händelse, utan är en pågående verklighet där det palestinska folket lider svårt som flyktingar i lägren i Mellanöstern och under israelisk militärockupation. Vi  uppmanar Sveriges regering och det internationella samfundet att aktivt arbeta för att...

Burkina Faso hälsar på i Uppsala

Vänsterpartiets kongress i maj hade en gäst från Burkina Faso. Phillipe Ouédraogo, generalsekreterare för PAI – partiet för afrikanskt oberoende i Burkina Faso. Phillipe Ouédraogo gjorde ett förlängt besök där en del av dagarna spenderades i Uppsala. Han fick möta Vänsterpartiets funktionärer och diskuterade aktuella frågor med medlemmar från Vänsterpartiet och Ung Vänster. Naturligtvis passade stolta Uppsalabor på att visa upp staden från sin bästa sida. Länets riksdagsledamot Jacob Johnson hade en dag i riksdagen med Phillipe Ouédraogo. Här finns en länk till ett dokument om Burkina Faso Phillipe Ouédraogo skrivit och en länk till en artikel i Flamman från...