Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Mulligt forum hela dagen

Imorgon lördag 17 april presenteras ett fullmatat program i Uppsala på Västmanland-Dalarnas nation. Rödgrönt akademiskt forum har som ambition att presentera vetenskapsproduktion som är av intresse framförallt för arbetar- och miljörörelsen – och samtidigt erbjuda tillfällen för rörelseanknutna att diskutera forskningsresultatens betydelse för det politiska arbetet, strategierna och visionerna. Se programmet här: http://www.rodgrontforum.se/