Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Mera primärvård och kollektivtrafik

För första gången har S,V och MP i opposition presenterat ett helt gemensamt förslag till landstingsbudget, och anger tydligt att man är beredda ta över landstinget efter nästa val. De Rödgrönas förslag innehåller satsningar för sammanlagt 50 miljonerkronor mer än det borgerliga förslaget, framförallt är det primärvården ochkollektivtrafiken som får tillskott. Landstingsfullmäktige beslutar ombudgeten 23-24 november. Du kan läsa hela det Rödgröna budgetförslaget här: Budgetförslag Du kan följa de RödGröna samarbetet i landstinget via deras blogg: http://rodgrona.blogspot.com/