Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Mera vård mindre marknad

För Vänsterpartiets del är det självklart att landstinget inte ska släppa kontrollen över hur resurser bäst används för att möta behov och inte minst för att kunna utveckla den förebyggande vården. Med förslaget om fri etablering förstärks de marknadsmekanismer som redan börjat tillämpas inom primärvården. Vården blir en marknad som andra, patienterna omvandlas till kunder och de stora vinnarna är de stora vårdbolagen. Reservation                  Landstingsfullmäktige 2009-02-23 Ärende 9 – Valfrihetssystem i primärvården Lagen om valfrihetssystem (LOV) var inte från början tänkt att gälla för landstingen och hälso- och sjukvården. Detta kastades in i ett sent...

Vi kräver ett nytt ersättningssystem för primärvården

Oppositionspartierna är överens om att ett nytt ersättningssystem måste till. De har också skrivit en gemensam motion om att pengarna för de som inte listat sig hos en särskild vårdcentral också fördelas i systemet. Har får du länkar till dokumenten och liter mer information. Vi är djupt oroade över Primärvårdens utveckling. Här i landstinget har den borgerliga majoriteten i all hast beslutat om ett nytt ersättningssystem för primärvården, vilket gäller nu från 2009. Vi ser uppenbara risker med detta system, bland annat att insatser för det förebyggande arbetet kan försvagas och att kompetensen från viktiga yrkeskategorier som ex vis distriktssköterskor,...

För ett RödGrönt landsting 2010

Socialdemokraterna,Vänsterpartiet och Miljöpartiet  landstinget Uppsala län höll den 16 februari en gemensam presskonferens, och redogjorde för det fördjupade samarbetet med sikte på valseger 2010. Man presenterade även en gemensam motion för att stärka primärvårdens ekonomi, och sitt ställningstagande mot det förslag om fri etablering inom länets primärvård som finns till landstingsfullmäktiges möte 23 februari. 

För ett RödGrönt landsting 2010!


Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har under perioden 1999-2006 
haft ett politiskt majoritetsansvar för landstinget.
Efter valet 2002 grundades vårt samarbete under mandatperioden på ett gemensamt program, med sju viktiga övergripande åtaganden inskrivna.


Vi är tre olika partier som går till val på egna program...