Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Borgarpolitik, budget och besparingar

I landstinget fortsätter den borgerliga majoriteten på den inslagna vägen:  Nästa år tas tre vårdcentraler i länet över av Carema AB, mammografiverksamheten utföras av ett privat bolag och i primärvården förändras ersättningssystem i riktning mot mera marknad och det förebyggande arbetet hotas. Satsningar i Vänsterns budgetI slutet av oktober togs i landstingsstyrelsen det budgetförslag för 2009 som slutgiltigt ska beslutas på Landstingsfullmäktige 17-18 november.  I Vänsterns budgetförslag finns bland annat satsningar på kollektivtrafik, hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete samt förslag på att ta bort vårdavgifter för barn (vilket borgarna införde efter förra valet). Vi är beredda att skjuta till pengar för åtgärder...