Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Vänsterpartiet stöttar facket för bättre mat

Majoriteten i landstingsstyrelsen vill ersätta produktionsköket med ett mottagningskök. Läs hela Vänsterpartiets och Miljöpartiets reservation i bilagan. Vid landstingsstyrelsens möte 27 okt togs beslut om att dagensproduktionskök på Akademiska sjukhuset ska ersättas med ett mottagningskök,det vill säga  att patientmaten i framtiden inte ska lagas i Uppsala utan läggas ut påupphandling.Vid LS-mötet gick Vänsterpartiet och Miljöpartiet mot detta förslag ochföreslog att köket UAS ska byggas omDet kan nämnas att samtliga fackliga organisationer i landstinget, i dencentrala samverkansgruppen,  gick emot förslaget om mottagningskök. Reservationen som pdf.