Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

1/08 Instängda i hissen och överlevande från Halabja

Huvudartiklarna denna gång är från KOLA-dagarna i Nässjö och riksdagsledamot Jacob Johnsons resa till Kurdistan. Maria Fregidou-Malama rapporterar från demokratin i Palestina och som vanligt finns det mycket mera… Här har du länken för att ladda ner numret: Upplandsfolket nr 1 2008

Reservationer för en bättre politik

Vänsterpartiet har reserverat sig för fortsatt arbete med folkhälsopolicyn, för en annan modell för beräkningen av ersättningen till primärvården och till sist anser man att ansökningen för att bilda storregion är formellt felaktig eftersom Värmland ännu inte bestämt sig. Samtliga reservationstexter finns att hämta via nedanstående länkar.  Res_LSaug08_Region.pdf Res_LSaug08_folkhalsopolicy.pdf Res_LS aug08_kapitering.pdf