Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Mer infrastruktur till Uppsala län

Riksdagsgruppen har begärt in synpunkter på vilka infrastruktursatsningar Vänsterpartiet ska driva i riksdagen. Här kan ni läsa svaret från Uppsala län. Svaret har formats efter diskussion i distriktsstyrelsen av Jacob Johnson, Sören Bergqvist och Ilona Szatmari Waldau. Den borgerliga regeringen kanske inte lyssnar på dessa goda förslag fast de letar sig in i Vänsterpartiets riksdagsmotioner, men vi hoppas på ett framtida bruk. Infrastrukturinvesteringar – remiss 2 Vänsterpartiet Uppsala Län har tagit del av underlaget för remiss 2 vad gäller Vänsterpartiets förslag till infrastrukturinvesteringar för perioden 2012 – 2019 och vill framföra följande synpunkter. JärnvägarÖrsundalänken mellan Enköping och Uppsala är lagd...