Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Sjukvård åt alla på lika villkor!

Ulla Andersson, riksdagsledamot från Gävleborg, Jacob Johnson, riksdagsledamot från Uppsala och Sören Bergqvist, landstingsråd Uppsala, besökte idag migrationshälsan Cosmos. Hälsans betydelse för mottagande, introduktion och integration av asylsökande och för de med uppehållstillstånd kan inte nog betonas        Tidiga insatser stärker       individen och ökar chansen för en egen försörjning, samtidigt som       både Migrationsverket och landstinget slipper stora vårdkostnader       senare.        När regeringen nu lägger ett lagförslag om begränsad rätt till       hälso- och sjukvård för asylsökanden står den inte upp till       internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter eller till       Hälso- och sjukvårdslagen. Den säger inte heller något om de gömdas       behov av...