Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

För en utvecklad och sund verksamhet!

Svensk hälso- och sjukvård ligger i topp i ett internationellt perspektiv och har lyckats förena en solidarisk och behovsstyrd verksamhet med hög kostnadseffektivitet. Det är resultatet av ett hälso- och sjukvårdssystem som inte har styrts av marknadskrafter utan prioriterat resursfördelning utifrån patienternas behov. Allt är dock inte bra utan det behövs en fortsatt utveckling och förbättring på många områden. Då är det viktigt att våga lita på den egna verksamheten och skapa bra förutsättningar med tydliga mål och rimlig ekonomi. Egen regi ger bäst förutsättningar att styra utifrån behov och önskad inriktning.  Vänsterpartiet vill utveckla ledningen och styrningen, från den...

Rusta järnvägen mellan Örbyhus och Hargshamn

Järnvägen mellan Örbyhus och Hargshamn är en viktig länk i infrastrukturen för Stockholmsområdet, för en ökad arbetsmarknad i Östhammars kommun och för att utveckla gruv- och malmbrytningen i Sverige. I det sammanhanget är det angeläget att utbyggnaden av järnvägen inte skjuts på framtiden. Hargshamn är en outnyttjad hamn på Ostkusten. Den är mycket sjösäker och ligger nära Stockholm och Uppsala. Den överhettade infrastrukturen i Stor-stockholmsområdet måste avlastas. Ett större utnyttjande av Hargshamn skulle ur miljösynpunkt för Stockholms skärgård och trafiken i Stockolmsområdet vara till fördel. Det finns långt framskridna planer på att återuppta malmbrytningen i Dannemora gruva. Malmbrytningen planeras att...

De sämre tiderna är redan här

I nuvarande tid av högkonjunktur hävdar UNT att regeringen behöver spara till framtida sämre tider. På ledarsidan den 1 okt skrivs det om behovet av att ”ändra på sådant som hamnat snett under tider med stor arbetslöshet.” I den nuvarande högkonjunkturen anser UNT att det är lättare att sänka ersättningar till sjuka och arbetslösa än när arbetslösheten är högre. När blir det OK att de som redan har det sämst ska bidra till de välbärgades skattesänkningar. -Vad säger UNT till alla de unga långtidsarbetslösa som aldrig fått en chans att komma in på arbetsmarknaden och inget hellre vill än att...

Erkänn folkmordet på kurderna i Irak 1988

Vår riksdagsledamot Jacob Johnson har efter idogt arbete fått med sig representanter från fyra andra partier (mp, s, fp och kd) i en motion om att Sverige ska erkänna Anfal-kampanjen mot kurderna under Sadam Hussein 1988 som ett folkmord. Läs motionen via denna länk till riksdagens hemsida: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=U300 Jacob Johnson, Riksdagsledamot (v)EU-nämnden & ers. i Miljö- och jordbruksutskottetRiksdagen 100 12 Stockholm08 – 786 46 63, 070 – 205 29 [email protected]

Fler i arbete – fler (v)ägar framåt

Vänsterpartiet vill anställa 25 000 fler i äldreomsorgen, 8 000 i förskolan och 5 000 lärare i grundskolan. Det föreslår partiet i sin skuggbudget som presenteras idag, torsdag. Jacob Johnson, riksdagsledamot från Uppsala är mycket nöjd. – Det är en röd budget för ett rättvisare samhälle. Vi vill göra satsningar på de som regeringen glömt för länge sedan, säger Johnson i en kommentar.   Vänsterpartiet avsätter tio miljarder under fyra år för att höja kvinnors löner i offentlig sektor. Kommuner som når resultat i arbetet med att utjämna löneskillnader ska gynnas. Genom individualiserad föräldraförsäkring får kvinnor en starkare position på arbetsmarknaden....

Rykande hett från EU

Vänsterpartiets båda parlamentariker i EU, Eva-Britt Svensson och Jens Holm tillhör GUE/NGL-gruppen i EU-parlamentet. Du kan prenumerera på deras nyhetsbrev och få nyheter från EU-parlamentet direkt. EU-brevet från Vänsterpartiet kommer några gånger i månaden. Rubrikerna sist var, "Visnt på barnens bekostnad", "EU eldar på konflikterna om energi", "Agiza och Alzery – Sverige har inget lärt" samt "Jämställdhet – fakta kan förändra". Ta del av sådant som sällan ges utrymme i vårt vanliga nyhetsflöde. Prenumerera på nyhetsbrevet här: http://www.vansterpartiet.se/content/view/1070/713/ Eller kolla in deras hemsida här: http://www.vguengl.org/query:invoke/folderid:1994/method:display/lang:se/ Länkarna öppnas i ett nytt fönster.