Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Studerande på praktik

Under några dagar har Johan Regner , pol.mag-studerande i Uppsala (men från Jönköping) och medlem i VSF (Vänsterns studentförbund) praktiserat hos Jacob – vår riksdagsledamot. Läs om hans intryck på Jacobs blogg, klicka till artikeln och länken där. http://jacob.johnson.riksdagsvanstern.org/

Fisk, gröna gårdar och stora vågor…..

Fisk, gröna gårdar och stora vågor var ledord för de studiebesök som Vänsterpartiets MJU-grupp genomförde måndag och tisdag denna vecka. Vi besökte Fiskeriverket i Göteborg, Bjällansås gård och Kristineberg marina forskningsstation båda belägna nära eller invid Fiskebäckskil. PÅ bilden Jacob Johnson, Wiwi-Anne Johansson (vår miljöpolitiske talesperson och riksdagsledamot från Bohuslän), Jenny Fors (miljöpolitisk sekreterare) och Anna Havula (miljöpolitisk sekreterare) läs mer på jocobs blogg: http://jacob.johnson.riksdagsvanstern.org/

100-tals statliga jobb hotas i Uppsala!

Regeringens politik innebär att cirka 250 staliga jobb vid universiteten och de statliga myndigheterna hotas i Uppsala. I sin vårbudget skriver regeringen att de statliga myndigheterna endast ska få lönekompensation med 0,78% samtidigt som i stort sett alla avtal på arbetsmarkanden ligger på 3,4%. För Uppsalas del motsvarar det ett rationaliseringskrav på cirka 250 jobb bara under 2008. läs mer på jacobs blogg: http://jacob.johnson.riksdagsvanstern.org/

Det finns ett alternativ till borgarnas privatiseringsiver!

Vid Landstingsstyrelsens möte 28 maj la Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i en reservation fram sina förslag till den preliminära plan och budget 2008 som Landstingsfullmäktige ska besluta om 11 juni. Huvuddelen av förslagen stöddes av Miljöpartiet, som dock hade en egen reservation. För den nya borgerliga landstingsmajoriten är ledstjärnan att privatisera för privatiseringens egen skull. Man lägger förslag om att bryta ut välfungerande verksamheter i landstinget – exempelvis mammografi och sjukvårdsrådgivningen – och lägga dessa på entreprenad. Fler förslag kommer säkert längre fram. Till skillnad från den borgerliga majoriteten vill vi förbättra landstingets sjukvård: Vi lägger förslag på att öka bemanningen...