Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Vårmotion för jobb, bostäder och miljö

Regeringen för en orättvis och destruktiv politik som dessutom är samhällsekonomiskt oansvarig. Vidgade klyftor, ökad ohälsa och utslagning skapar mänsklig misär och social oro. Otryggare villkor på arbetsmarknaden riskerar att leda till minskad rörlighet, protektionism och stagnation i ekonomin. Vi lever i en tid av viktiga vägval. Sverige behöver en ekonomisk politik för att långsiktigt säkra välfärden och en ekologiskt hållbar utveckling. Vänsterpartiet föreslår därför i sin vårbudgetmotion tre stora investeringar i framtiden; jobb i offentlig sektor, bostäder och miljövänlig kollektivtrafik. 150 nya jobb i offentlig sektor! I höstas presenterade vi ett  riktat sysselsättningsstöd för offentlig sektor. Satsningen kvarstår, men...

Minnesceremoni över massmordet på Armenier

Jag deltog i lördags som representant för Vänsterpartiet vid en minnesceremoni och högtidlighållande av det massmord som den armeniska befolkningen utsattes för i det forna Ottomanska riket 1915 och åren därefter. Ceremonin anordnades av det Armeniska riksförbundet i Sverige och ägde rum på biografen Park på Sturegatan i Stockholm. I mitt anförande berättade jag hur Vänsterpartiet och den svenska riksdagen hat behandlat frågan om folkmordet på armenier. Det började med att Murad Artin från Örebro i valet 1998 valdes in i riksdagen för Vänsterpartiet. Murad är uppvuxen i Irak men är armenier till ursprunget. Tillsammans med vår utrikespolitiske sekreterare Hans...