Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Reservationer från landstingsfullmäktige

Nu är den rödgröna forna koalitionen en minoritet i landstingsfullmäktige. När borgarna höjer avgfiter för barn och inte satsar längre på kvinnolönerna har vi andra förslag som vi reserverat oss för. Vänsterpartiet motsätter sig överföring av offentliga medel till vinster i den privata vårdsfären. V-reservation_LS0611.pdf Den rödgröna minoritetn vill behålla samordningsfördelarna med Enköping och Uppsala Akademiska. Resv_lanskirurgi.pdf Vi reserverar oss mot höjda patientavgifter. resv_patientavgift_barn.pdf Vi vill fortsätta arbetet med att höja de lägsta kvinnolönerna. reservation_arbetvardering.pdf Seppo Laine

Varför motarbetar borgarna jämställdheten?

De borgerliga partierna i landstinget sviker i jämställdhetsarbetet och förvägrar mer än 2000 anställda i kvinnodominerade yrkesgrupper utlovade löneökningar på mellan 275 och 520 kronor. Varför?  Den arbetsvärdering som landstinget gjorde år 2004 visade att sex kvinnodominerade yrkesgrupper låg för lågt i medianlön. Arbetsvärderingen gjordes för att uppfylla Jämställdhetslagens krav på analys och åtgärder. Landstingsstyrelsen beslutade att landstinget ensidigt skulle justera de osakliga löneskillnader som upptäcktes, en kostnad på 36 miljoner kronor. Åtgärden uppdelades på 12 miljoner kronor per år under tre år; 2005, 2006 och 2007.Nu vill den nya borgerliga majoriteten stoppa åtgärden för det tredje året och argumenterar...