Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Budgetalternativ med offensiva satsningar

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i Landstinget i Uppsala län har reserverat sig i fullmäktige sig mot den borgerliga majoritetens budget till förmån för sitt eget budgetalternativ. En ekonomiskt starkare budget med offensiva satsningar på primärvården, psykiatrin och på jämställda löner samt fortsatt avgiftsfri sjukvård för barn och ungdomar. S, v och mp satsar i sitt budgetförslag 15 miljoner kronor mer på primärvården än de borgerliga, och 10 miljoner kronor mer på psykiatrin. Förslaget innebär också oförändrat avgifsfri sjukvård för barn och ungdomar upp till 20 år. De borgerliga partierna vill höja patientavgifterna generellt och införa halv patientavgift för barn. Det...

Frågor till statsrådet Gunilla Carlsson (m) och Carl Bildt (m)

I riksdagen används möjligheten att ställa frågor till ministrarna flitigt. Här får ni frågorna och svaren om dels återuppbyggnaden av Halabja och dels om Turkiets eventuella medlemsskap i EU. Skriftlig fråga 2006/07:14 den 12 oktoberFråga2006/07:14 Stöd till återuppbyggnaden av Halabjaav Jacob Johnson (v)till statsrådet Gunilla Carlsson (m) Den 16 mars 1988 bombade Saddam Husseins mördartrupper den kurdiska staden Halabja. Minst 5 000 människor dödades och 7 000 skadades. Än i dag ser vi skadeverkningarna från gasattacken. Vi glömmer aldrig Halabja. Fortfarande föds barn med missbildningar. Ännu kan inte marken brukas. Man vet inte hur lång tid det tar att rena marken och...

För god hälsa och lika villkor

Landstinget i Uppsala län bedriver en vård i absolut världsklass och har en stark ekonomi. Vi är stolta över vad vi gemensamt åstadkommit under våra år i majoritet samtidigt som vi ser möjligheter till utveckling och förbättring inom många områden. De politiska planeringsförutsättningarna som landstingsfullmäktige antog den 14 juni 2006 är en god grund för en fortsatt positiv utveckling för landstinget och vårt gemensamma budgetalternativ har sin utgångspunkt i det beslutet. ”Reservation” i landstingsstyrelsen 30 oktober 2006 Landstingsplan 2007-2009 och budget 2007 Målet med vår politik är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. De...