Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

EU, kurdernas rättigheter och energiomställning viktiga arbetsfält

Jacob Johnson från Uppsala är en av vänsterpartiets nya riksdagsledamöter. Jacob Johnson är 58 år och har en yrkesbakgrund som geolog. Han har bl a arbetat med kartläggning och övervakning av grundvattnet i Sverige. Inom vänsterpartiet har han haft tidigare uppdrag som gruppledare/kommunstyrelseledamot i Uppsala, fullmäktigeledamot, ordförande i vänsterpartiet Uppsala län samt ordförande i vänsterpartiet Uppsala. I riksdagen kommer Jacob Johnson att arbeta som ordinarie ledamot i riksdagens EU-nämnd, där regeringen samråder med riksdagen i frågor som gäller EU, i första hand hur förhandlingarna i EU:s ministerråd ska läggas upp från svensk sida. – I mitt arbete i EU-nämnden tänker...

Tid för eftertanke

Nu har det gått en månad sedan valet. Den värsta deppigheten har gått över – men visst är det jobbigt att förlora och se att borgarna kommer till makten. En viss ovana finns också: I landstinget har vi ingått i majoriteten sedan valet 1994. Valresultatet manar till eftertanke och analys. I Uppsala län tappar vi ca 2,5 % i såväl riksdags- som landstingsvalen, i kommunvalet i Uppsala likadant. Räknat i röster tappar vi ungefär 23 %. Till detta ska läggas att även socialdemokraterna backar rejält och att valdeltagandet var högre i alla val än 2002, något som traditionellt brukat gynna...