Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Är rädd 24 timmar om dygnet , för hur det ska bli i framtiden…

Jag citerar Maria ” Jag umgås inte med några svenskar, enda kontakten med svenskar är myndighetspersoner, nu klarar jag mig själv, men jag är rädd för att inte kunna klara mig själv när jag blir ännu äldre” År 1970 fanns i Sverige omkring 35 000 personer över 65 år som var födda i ett annat land. År 1996 var antalet 110 000 och prognosen för år 2010 är att nästan 220 000 personer över 65 år kommer att vara utrikes födda. Att de äldre invandrarna finns och kommer att finnas som brukare i den svenska äldreomsorgen är något jag är...

Distriktet väljer riksdagskandidater

Omkring tjugo ombud valda från distriktets partiföreningar hade förtroendet att stödja eller kullkasta valberedningens förslag till kandidatlistor. Nu accepterade valkonferensen valberedningens förslag i det stora hela med några mindre justeringar. Söndagen den 12 mars hade Vänsterpartiet Uppsala län sin val och årskonferens i Enköpings Folkets Hus. Tjugotalet ombud och närvarande gäster, åhörare, styrelse upplevde en välarrangerad konferens (tack, Vänsterpartiet Enköping) med både siffror, tal och musik samt jordelig spis. Gjorda berättelser godkändes och föreslagna verksamhetsplaner fick en del tillägg. Camilla Sköld Jansson var gästande partistyrelseledamot. Distriktsstyrelse Vänsterpartiet Uppsala län Ordförande: Maria Fregidou-Malama, Uppsala Ledamöter: Elisabeth Rosengren, Tierp Britta Dalved, Enköping...

Vänsterpartiet värnar om lasarettet i Enköping

Enköpings lasarett ska stärkas och utvecklas till gagn för innevånarna i Enköping och Håbo, men också för innevånarna i länets övriga delar. Det är patienternas vårdbehov och vårdens kvalitet som ska forma organisationen, inte lokala maktintressen. Moderaternas krav på privatisering av lasarettet och dess verksamhet utgör det stora hotet och kommer att göra det lilla sjukhuset mer sårbart i en framtid där sjukvården utvecklas allt snabbare. Vänsterpartiet i Uppsala län har antagit ett landstingspolitiskt program. I det nya programmet understryks att hälsan är en klass- och könsfråga, där oacceptabla skillnader i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och mellan kvinnor och...

Spännande – utmanande!

Jag har fått förtroendet som första namn för Vänsterpartiets lista inför riksdagsvalet 17 september! Det blir inte lätt att ersätta Ingrid Burman och det tänker jag inte försöka göra heller men mitt bästa för att föra ut partiets politik. Det ska bli kul att med distriktstyrelsen, Ingrid, Liza och alla ni andra ivriga valarbetare återigen komma ut på gator och torg, debattsidor etc. för att förklara att ett starkt Vänsterparti är den bästa medicinen för ett solidariskt, rättvist och jämställt samhälle. Hur vi ska genomföra valrörelsen är det nu hög tid att börja detaljplanera. En viktig del i detta är...

Varför ett landstingspolitiskt program?

Nu är sista handen lagd från oss i landstingsgruppen på det landstingspolitiska programmet och det är utskickat till ombuden på distriktårskonferensen 12 mars. Arbetet med programmet påbörjades redan när landstingsgruppen var på Syninge i juni förra året. Där diskuterades vad som skulle vara de viktigaste frågorna för oss under kommande mandatperiod. Till distriktets höstkonferens hade vi utarbetat ett principdokument som då diskuterades. Själva skrivarbetet av programmet har av naturliga skäl Sören Bergqvist och jag svarat på, med avstämningar under resans gång i landstingsgruppen. Förslaget till landstingspolitiskt program för 2007-2010 är till omfånget nedkortat jämfört med det förra. Mer koncentrerat på...