Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Dyrt med tiden

Vänsterpartiet i Stockholms stadshus har släppt en färskans ny rapport. Klas Rönnbäck har gjort en analys av privatiseringspolitikens konsekvenser i Stockholm och resten av landet. Den visar på en rad förhållanden. Trots att det finns tidigare rapporter som visat på ekonomiska vinster för kommunerna så är inte entreprenörer längre billigare för kommunerna. Han visar också att man glömmer räkna med de kostnader det finns med att konkurrrensutsätta verksamhet. I äldreboende skär entreprenörerna kosnekvent på personaltätheten, nyligen gjorda undersäkningar ger dem sämre kvalitetesomdömen. Rapporten tar också upp de ökade kostnaderna för kommunerna som friskolereformen medfört, friskolorna går fria från de negativa...

Dags att ladda batterierna

På följande länk kan alla intresserade ta del av Lars Ohlys sommarhälsning till både medlemmar, väljare och partiarbetare samt alla andra som har intresse för att ta del av hälsningen. Ladda batterierna!

Maning att bojkotta Nestlé 4/04

Förtasidan på detta nummer handlar om amningshjälpens aktion för att bojkotta Nestlé. Enligt dem har inte Nestlé upphört med sin oetiska marknadsföring i u-länderna som leder för tidig spädbarnsdöd. Upplandsfolket nr 4/04

Europaparlamentsvalet, årskonferens 3/04

Arkivet med Upplandsfolket växer nu under sommaren. Här kommer nr 3 från 2004. I den var det artiklar om Europaparlamentsvalet. Även finns nya distriktsstyrelsen dokumenterad och årskonferensens uttalanden. Upplandsfolket nr 3/04 Sores Bladhede har skrivit en direktrapport från Kurdistan, det debatteras och rapporteras om allt möjligt stort och smått i distriktet.