Vänsterpartiets förslag till landstingsplan och budget för 2016 – 2018

Vänsterpartiets förslag till landstingsplan och budget för 2016 – 2018

Läs Vänsterpartiets förslag till landstingsplan och budget för 2016 – 2018 som pdf:

Vänsterpartiets förslag till landstingsplan och budget för 2016

 

Vänsterpartiets förslag till landstingsplan och budget innebär:

  • mer resurser till sjukvården; 142 mkr år 2016, 161 mkr 2017 och 146 mkr 2018,
  • för Akademiska innebär det ett tillskott på 87 mkr nästa år och ca 100 mkr åren därpå,
  • fortfarande finns utrymme för satsningar på vården och personalen,
  • Akademiska sjukhuset ska gå in i 2016 med en budget i balans,
  • ett periodkort inom en utökad zon 1 för 500 kr,
  • och i övrigt oförändrade taxor och avgifter.

Förslaget finansieras med en skattehöjning 2016 med 55 öre och 2018 med ytterligare 20 öre.