Valberedning & övriga uppdrag

Valberedning & övriga uppdrag

Valberedning

Kristina Östman, Knivsta, [email protected]

Monika Åberg, Enköping, [email protected]

Elisabeth Rosengren, Tierp, [email protected]

Ottillia Hammarlund, Uppsala, UV, [email protected]

Johannes Brolinsson, Uppsala, VSF, [email protected]

Katarina Flink, Uppsala, [email protected]

 

Valkommitté för att föreslå valberedning

Alexander Karlsson, Tierp, [email protected]

Anja Karinsdotter, Uppsala, [email protected]

Neil Ormerod, Enköping, [email protected]

Salima Fahed, [email protected]

 

Revisorer

ordinarie:

Linn Boberg, [email protected]

Lennart Söderberg, Uppsala, [email protected]

suppleant:

Kajsa Ragnarsson, Uppsala, [email protected]

 

ABF-ombud

Aynur Beydogan, UPPSALA, ordinarie

Jacob Johnson, UPPSALA, ersättare

 

Ombud till Folkrörelsearkivet

Håkan Wall, Enköping, [email protected]

Fredrik Jepsson, [email protected]

ersättare:

Lars Thor