Valberedning och övriga uppdrag

Valberedning och övriga uppdrag

Valberedning

Kontakt: [email protected]

Karolin Lundström, Uppsala, [email protected]

Anette Wilger, Tierp, [email protected]

Christer Johansson, Knivsta, [email protected]

Ylva Maria Larsdotter, Uppsala, [email protected]

Lawrence Bishop, Enköping, [email protected]

Valkommitté för att föreslå valberedning

Fredrik Rosenbecker, Knivsta, [email protected]

Ilona Waldau Szatmari, Uppsala, [email protected]

Neil Ormerod, Enköping, [email protected]

Annie Pettersson, Tierp, [email protected]

Sandra Levin, Uppsala, [email protected]

Revisorer

Bo Jansson, [email protected]

Charlotta Bjälkebring Carlsson, [email protected]

ABF-ombud

Wahid Badki, Uppsala, ordinarie

Charlotta Bjälkebring Carlsson, Håbo, ersättare

Ombud till Folkrörelsearkivet

Maria Malama, Uppsala, ordinarie

Liza Boethius, Uppsala, ersättare