Valberedning & övriga uppdrag

Valberedning & övriga uppdrag

Valberedning

Brita Dalved, Enköping, [email protected]

Salam Kadirzada, Uppsala, [email protected]

Maj Wineström, Heby, [email protected]

Ingela Ekrelius, Uppsala, [email protected]

Charlotta Bjälkebring Carlsson, Håbo, [email protected]

Christer Johansson, Knivsta, [email protected]

Valkommitté för att föreslå valberedning

Katarina Flink, Uppsala, [email protected]

Agnetha Andersson, Tierp,  [email protected]>

Neil Ormerod, Enköping, [email protected]

Petra Jansson, Knivsta, [email protected]

Revisorer

ordinarie:

Lina Boberg, [email protected]

Per Ström, Uppsala, [email protected]

suppleant:

Kajsa Ragnarsson, Uppsala, [email protected]

 

ABF-ombud

Aynur Beydogan, Uppsala, ordinarie

Fredrik Jepsson, Enköping, ersättare

 

Ombud till Folkrörelsearkivet

Jacbob Johnson, Uppsala, [email protected]>

Fredrik Jepsson,Enköping,  [email protected]