Uppdrag i Region Uppsala 2015-2018

Uppdrag i Region Uppsala 2015-2018

Valda till uppdrag för Vänsterpartiet i Region Uppsala 2015-2018

 

Regionstyrelsen

Ledamot: Sören Bergqvist

Ersättare: Sofia Rogozinska

 

Regionstyrelsens vårdutskott

Ledamot: Sofia Rogozinska

 

Sjukhusstyrelsen

Ledamot: Sören Bergqvist

Ersättare: Viktor Waldau

 

Vårdstyrelsen

Ledamot: Neil Ormerod

Ersättare: Jeannette Escanilla

 

Fastighets- och Servicenämnden

Ersättare: Ingela Ekrelius

 

Kulturnämnden

Vice ordförande: Maria Fregidou-Malama

Ersättare: Charlotta Bjälkebring Carlsson

 

Kollektrafiknämnden

Ledamot: Sverker Åslund

Ersättare: Ove Heimfors

 

Styrelsen Gamla Uppsala Buss AB

Ledamot: Kjell Haglund

 

Patientnämnden

Ordförande: Birgitta Mogård

Ersättare: Britta Dalved

 

Kostnämnden

Ersättare: Maria Fregidou-Malama

 

Beredningen för demokrati, integration och jämställdhet

Ledamot: Marlene Larsson

 

Beredningen för äldre och funktionshinderfrågor

Vice ordförande: Viktor Waldau

Ledamot: Magnus Ahlqvist

 

Beredningen för barn och unga

Vice ordförande: Jeanette Escanilla

Ledamot: Salima Fahad

 

Rådet för delaktighet (f d Länshandikapprådet)

Ledamot: Viktor Waldau

 

Pensionärsrådet

Ledamot: Sören Bergkvist

 

Upplandsmuseet

Ledamot: Gun Ahlberg

 

Styrelsen Musik i Uppland

Ordförande: Robin Dahl

Ersättare: Javiera Cifuentes

 

Styrelsen Upplandsstiftelsen

Ledamot: Elisabeth Rosengren

Ersättare: Björn Engström

 

Viltförvaltningsdelgationen

Ledamot: Elisabeth Rosengren

 

Styrelsen Medicinhistoriska museet

Ersättare: Neil Ormerod

 

Styrelsen Stiftelsen Leufsta

Ersättare: Elisabeth Rosengren

 

Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen

Ersättare: Sören Bergkvist

 

Regionala utvecklingsnämnden

Ledamot: Ilona Szatmari-Waldau

Ersättare: Sören Bergkvist

 

Jurymän i tryckfrihetsmål, grupp 1

Ove Heimfors

 

Jurymän i tryckfrihetsmål, grupp 2

Javiera Cifuentes

 

Domstolar, valda för 2016-2019:

 

Förvaltningsrätt

Ledamöter: Salima Fahad, James Jonsson, Alexandra Valdez

 

Kammarrätten

Sven Pihl

 

Svea hovrätt

Anna-Lena Mehlstrand