Nyheter

Vänsterpartiets förslag till parkeringsavgifter på Akademiska sjukhuset

Vänsterpartiet anser att parkeringsavgifterna för personalen behöver höjas till viss del. Dels för att göra det mer gynnsamt att välja bussen när det går, men dels för att inte hamna i ett läge där subventioneringen blir skattepliktig. I det förslag som lagts fram ska personalen betala avgift under hela dygnet. Vänsterpartiet tycker det är rimligt att personalen betalar avgift vardagar mellan kl 8 och 17. Dessa tider vardagar är också den tid det finns som mest med kollektivtrafik. Övriga tider kan det vara svårare att åka kollektivt. Det är också under dagtid vardagar som parkeringarna inte alltid räcker till på...

Rossana Dinamarca: Inga fler dödade kvinnor!

I år handlar den internationella kvinnodagen för oss i Vänsterpartiet om att säkerställa säkerheten för alla oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. – Det ska vara nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor. Det handlar om en mänsklig rättighet. Vänsterpartiet kommer att arbeta hårt för att rikspolitiken implementerar en nolltolerans för våld mot kvinnor, juridiskt såväl som socialt, säger Rossana Dinamarca, feministisk talesperson för Vänsterpartiet. I genomsnitt dödas 13 kvinnor varje år av en nuvarande eller tidigare partner. 2014 anmäldes 20 300 sexualbrott, enligt BRÅ. Våld mot kvinnor är fortfarande djupt inbäddad i den svenska kulturen och samhället. Det är ett gigantiskt samhällsproblem som...

Synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram 2.0 för Uppsala län

Synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram 2.0 för Uppsala län Inledningsvis konstaterar Vänsterpartiet att det finns bra förutsättningar och goda intentioner för att utveckla den regionala kollektivtrafiken. Mycket av det som finns i remisshandlingen kan och kommer att bidra till en effektivare och bättre kollektivtrafik. Klimat- och miljöutmaningarna pekar dock på att det finns goda skäl för att öka takten för en minskad bilism till förmån för det kollektiva resandet. De faktiska miljö- och klimatmålen preciseras och skärpas. Det samma gäller för den sociala hållbarheten och som även behöver stärkas vad gäller jämlikhet och jämställdhet. Vänsterpartiet kan tyvärr konstatera att könsperspektivet helt...

Kongressombud valda för Vansterpartiet Uppsala Län

Kongressombudsval Söndag 28 februari utsåg Vänsterpartiet Uppsala län kongressombud. Vänsterpartiets partikongress äger rum 5-8 maj  i Örebro. Valda ombud är: Yekbun Alp, Uppsala Alexandra D’Urso, Uppsala Gun Fjellner, Östhammar Jacob Johnson, Uppsala Jonas Karlsson, Uppsala Agneta Liljestam, Uppsala Hanna Mörck, Uppsala Neil Ormerod, Enköping Fredrik Rosenbecker, Knivsta Tobias Smedberg, Uppsala   Ersättare i inträdesordning Pia Sandqvist, Uppsala Anders Fraurud, Uppsala Elisabet Rosengren, Tierp Alexander Westerberg, Uppsala Salam Kadirzada, Heby Sofia Burman Rogoszinska, Uppsala Sverker Åslund, Uppsala Salima Fahad, Heby Florian Burmeister,...

Akademiska sjukhuset är underfinansierat

Akademiska sjukhuset har gått med drygt 1, 7 miljarder kronor i underskott de senaste tio åren. I genomsnitt minus 173 miljoner kronor per år, som minst med minus 24 miljoner och som mest med minus 346 miljoner. Detta trots att det genomförts stora och omfattande sparpaket genom åren. Även tidigare finns en historia med ständiga underskott men de har blivit betydligt större under de senaste åren. De som hävdar att underskotten på Akademiska enbart beror på dålig styrning och skyller på tidigare sjukhusledningar, bör nog tänka om. Det finns andra förvaltningar inom landstinget som har eller har haft större underskott...

Statligt topplån kan lösa bostadsbristen

Bostadsbristen är ett samhällsproblem som kräver lösningar som möter de stora behov av byggande som vi har idag. – Vi vill se en bostadspolitik som är inriktad på att unga människor ska kunna flytta hemifrån när de vill, där boendekostnaderna passar vanliga plånböcker och där våra orter inte delas upp i fattiga och rika områden, säger Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Det politiska ansvarstagandet för att bygga hem åt alla har sviktat de senaste åren. Marknaden har inte kommit närheten av att kunna bygga för vanliga löntagare, utan ägnat sig åt att bygga för höginkomsttagare. Efterfrågan på hyresrätt med...

Nu behövs eftertanke och fungerande lösningar

Jonas S lång hemsida svart bakgr Låt 2016 bli året då vi i stället för att sätta press på flyktingarna, sätter press på EU genom att hålla inne medlemsavgiften, skriver Jonas Sjöstedt i Expressen På ett sätt har Sverige under hösten visat sig från sin bästa sida. Tusentals frivilliga kunde inte sitta hemma längre när flyktingarna kom utan valde i stället att hjälpa till. Personal i socialtjänst och på Migrationsverket, lärare, poliser och kommuntjänstemän har med uppfinningsrikedom och en övertygelse om att det går, tagit...

Vänsterpartiet i Uppsala län känner stor oro över Turkiets agerande i kurdiska städer

Yekbun Alp. Foto: Bezav MahmodYekbun Alp Foto: Bezav Mahmod Allt sedan fredsprocessen med Kurdiska arbetarpartiet – PKK upphörde i våras har turkiska AKP-ledda staten gått till hårt angrepp mot städer med kurdisk majoritet. Speciellt mot de städer där vänsterorienterade HDP fick flest röster i omvalet i turkiska parlamentsvalet den 1 november. Det handlar om 5 städer just nu som under en längre tid förvandlats till krigszoner där folket gör sitt yttersta för att försvara sina hus och kvarter. Flera civila har mördats –...

En svart dag för människor på flykt

För människor på flykt har Sverige varit ett ljus i mörkret den här hösten. Men idag väljer regeringen att släcka det. Det är dramatiska förslag som regeringen presenterar. De innebär att människor på flykt hindras från att ta sig till Sverige för att söka asyl. Av de som ändå lyckas ta sig hit kommer färre få stanna, och dessutom med otrygga tillfälliga uppehållstillstånd, säger Jonas Sjöstedt. Regeringen väljer nu att göra just det Sverige har kritiserat andra länder för att göra. Istället för att pressa övriga EU att ta sitt ansvar väljer regeringen att sätta press på de människor som...

Jonas Sjöstedt om attackerna i Paris

Jag känner sorg och bestörtning över terrordåden. Våra tankar går till offren och alla de som mist sin mamma eller pappa, sitt barn eller sin vän. Attacken i Paris är en attack på det öppna samhället, där människor med olika liv och bakgrund möts och lever tillsammans. Det är en vidrig attack mot oskyldiga. Demokratin måste med kraft och fasthet stå upp mot terrorismen. Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet