Pressmeddelande

Miljöpartiet vill höja taxorna i kollektivtrafiken

2016-04-20 PRESSMEDDELANDE Miljöpartiet vill höja taxorna i kollektivtrafiken På dagens presskonferens meddelade Miljöpartiet att de tillsammans med Socialdemokraterna vill höja taxorna i kollektivtrafiken. Länskortet ska nu höjas från dagens 750 kr till 795 kr. Även taxorna för enkelresor ska höjas. Annat lät det efter valet då Miljöpartiet i majoritetsförhandlingarna drev igenom en sänkning av länskortet till 500 kr. Den överenskommelsen bröt senare Miljöpartiet och Socialdemokraterna och nu får vi istället se höjningar. – Det ska vara enkelt och billigt att åka kollektivt. Nu blir det kanske krångligare för vissa grupper enligt det nya linjeförslaget men framför allt dyrare, säger Sören...

Ilona Szatmári Waldau och Sören Bergqvist kommenterar budgeten

Kyrkan Vänsterpartiet driver igenom historisk satsning på välfärden Vänsterpartiet och regeringen är överens om att budgeten ska innehålla tio miljarder extra till kommuner och landsting. Det innebär ytterligare pengar till välfärden i Uppsala. Regeringen går nu Vänsterpartiets krav till mötes, det blir tio miljarder extra till välfärden. Pengar som ska bli ett permanent tillskott till kommuner och landsting i hela landet. – När regeringen samarbetar med Vänsterpartiet resulterar det i mer pengar till välfärden, det ger möjlighet att göra nödvändiga investeringar i äldreomsorg, utbildning och...

Vänsterpartiet drev igenom historisk satsning på välfärden

Skärmavbild 2016-04-13 kl. 3.36.04 em Vänsterpartiet har fått igenom sitt avgörande krav på 10 välfärdsmiljarder i budgetförhandlingarna med regeringen. Det är den största välfärdssatsningen sedan de generella statsbidragen infördes 1993. Nu kan kommunerna och landstingen anställa tusentals fler i framförallt vården, förskolan och omsorgen. -Det här kommer att göra skillnad på riktigt för alla de kvinnor som jobbar hårt i välfärden och alla de äldre och barnfamiljer som behöver välfärden för att livet ska fungera, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Satsningen på de...

Ska personalfrågor beslutas av fastighets- och servicenämnden?

Landstingsstyrelsen 2016-04-05 YTTRANDE Ärende 91 Reglemente och arbetsordning för styrelser och nämnder I gällande reglemente och arbetsordning finns inget skrivet om fastighets- och servicenämnden möjlighet att besluta om förändringar av olika avgifter. Det skulle kunna tolkas som om ingen beslutsrätt finns eller att det inte finns några begränsningar i beslutsrätten. De allra flesta avgifter inom nämndens verksamhetsområde är relativt självklara utifrån gällande regler, t ex hyresmodellen, eller utifrån preciserade beslut, t ex för vissa investeringar. För att undanröja oklarhet om befogenheten är det bra om landstingsfullmäktige ger nämnden det uppdraget. Ibland kan det dock handla om större förändringar eller förändringar...

Vänsterpartiets förslag till parkeringsavgifter på Akademiska sjukhuset

Vänsterpartiet anser att parkeringsavgifterna för personalen behöver höjas till viss del. Dels för att göra det mer gynnsamt att välja bussen när det går, men dels för att inte hamna i ett läge där subventioneringen blir skattepliktig. I det förslag som lagts fram ska personalen betala avgift under hela dygnet. Vänsterpartiet tycker det är rimligt att personalen betalar avgift vardagar mellan kl 8 och 17. Dessa tider vardagar är också den tid det finns som mest med kollektivtrafik. Övriga tider kan det vara svårare att åka kollektivt. Det är också under dagtid vardagar som parkeringarna inte alltid räcker till på...

Rossana Dinamarca: Inga fler dödade kvinnor!

I år handlar den internationella kvinnodagen för oss i Vänsterpartiet om att säkerställa säkerheten för alla oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. – Det ska vara nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor. Det handlar om en mänsklig rättighet. Vänsterpartiet kommer att arbeta hårt för att rikspolitiken implementerar en nolltolerans för våld mot kvinnor, juridiskt såväl som socialt, säger Rossana Dinamarca, feministisk talesperson för Vänsterpartiet. I genomsnitt dödas 13 kvinnor varje år av en nuvarande eller tidigare partner. 2014 anmäldes 20 300 sexualbrott, enligt BRÅ. Våld mot kvinnor är fortfarande djupt inbäddad i den svenska kulturen och samhället. Det är ett gigantiskt samhällsproblem som...

Synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram 2.0 för Uppsala län

Synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram 2.0 för Uppsala län Inledningsvis konstaterar Vänsterpartiet att det finns bra förutsättningar och goda intentioner för att utveckla den regionala kollektivtrafiken. Mycket av det som finns i remisshandlingen kan och kommer att bidra till en effektivare och bättre kollektivtrafik. Klimat- och miljöutmaningarna pekar dock på att det finns goda skäl för att öka takten för en minskad bilism till förmån för det kollektiva resandet. De faktiska miljö- och klimatmålen preciseras och skärpas. Det samma gäller för den sociala hållbarheten och som även behöver stärkas vad gäller jämlikhet och jämställdhet. Vänsterpartiet kan tyvärr konstatera att könsperspektivet helt...

Kongressombud valda för Vansterpartiet Uppsala Län

Kongressombudsval Söndag 28 februari utsåg Vänsterpartiet Uppsala län kongressombud. Vänsterpartiets partikongress äger rum 5-8 maj  i Örebro. Valda ombud är: Yekbun Alp, Uppsala Alexandra D’Urso, Uppsala Gun Fjellner, Östhammar Jacob Johnson, Uppsala Jonas Karlsson, Uppsala Agneta Liljestam, Uppsala Hanna Mörck, Uppsala Neil Ormerod, Enköping Fredrik Rosenbecker, Knivsta Tobias Smedberg, Uppsala   Ersättare i inträdesordning Pia Sandqvist, Uppsala Anders Fraurud, Uppsala Elisabet Rosengren, Tierp Alexander Westerberg, Uppsala Salam Kadirzada, Heby Sofia Burman Rogoszinska, Uppsala Sverker Åslund, Uppsala Salima Fahad, Heby Florian Burmeister,...

Akademiska sjukhuset är underfinansierat

Akademiska sjukhuset har gått med drygt 1, 7 miljarder kronor i underskott de senaste tio åren. I genomsnitt minus 173 miljoner kronor per år, som minst med minus 24 miljoner och som mest med minus 346 miljoner. Detta trots att det genomförts stora och omfattande sparpaket genom åren. Även tidigare finns en historia med ständiga underskott men de har blivit betydligt större under de senaste åren. De som hävdar att underskotten på Akademiska enbart beror på dålig styrning och skyller på tidigare sjukhusledningar, bör nog tänka om. Det finns andra förvaltningar inom landstinget som har eller har haft större underskott...

Statligt topplån kan lösa bostadsbristen

Bostadsbristen är ett samhällsproblem som kräver lösningar som möter de stora behov av byggande som vi har idag. – Vi vill se en bostadspolitik som är inriktad på att unga människor ska kunna flytta hemifrån när de vill, där boendekostnaderna passar vanliga plånböcker och där våra orter inte delas upp i fattiga och rika områden, säger Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Det politiska ansvarstagandet för att bygga hem åt alla har sviktat de senaste åren. Marknaden har inte kommit närheten av att kunna bygga för vanliga löntagare, utan ägnat sig åt att bygga för höginkomsttagare. Efterfrågan på hyresrätt med...