Nyheter

Kongressombud valda för Vansterpartiet Uppsala Län

Kongressombudsval Söndag 28 februari utsåg Vänsterpartiet Uppsala län kongressombud. Vänsterpartiets partikongress äger rum 5-8 maj  i Örebro. Valda ombud är: Yekbun Alp, Uppsala Alexandra D’Urso, Uppsala Gun Fjellner, Östhammar Jacob Johnson, Uppsala Jonas Karlsson, Uppsala Agneta Liljestam, Uppsala Hanna Mörck, Uppsala Neil Ormerod, Enköping Fredrik Rosenbecker, Knivsta Tobias Smedberg, Uppsala   Ersättare i inträdesordning Pia Sandqvist, Uppsala Anders Fraurud, Uppsala Elisabet Rosengren, Tierp Alexander Westerberg, Uppsala Salam Kadirzada, Heby Sofia Burman Rogoszinska, Uppsala Sverker Åslund, Uppsala Salima Fahad, Heby Florian Burmeister,...

Akademiska sjukhuset är underfinansierat

Akademiska sjukhuset har gått med drygt 1, 7 miljarder kronor i underskott de senaste tio åren. I genomsnitt minus 173 miljoner kronor per år, som minst med minus 24 miljoner och som mest med minus 346 miljoner. Detta trots att det genomförts stora och omfattande sparpaket genom åren. Även tidigare finns en historia med ständiga underskott men de har blivit betydligt större under de senaste åren. De som hävdar att underskotten på Akademiska enbart beror på dålig styrning och skyller på tidigare sjukhusledningar, bör nog tänka om. Det finns andra förvaltningar inom landstinget som har eller har haft större underskott...

Statligt topplån kan lösa bostadsbristen

Bostadsbristen är ett samhällsproblem som kräver lösningar som möter de stora behov av byggande som vi har idag. – Vi vill se en bostadspolitik som är inriktad på att unga människor ska kunna flytta hemifrån när de vill, där boendekostnaderna passar vanliga plånböcker och där våra orter inte delas upp i fattiga och rika områden, säger Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Det politiska ansvarstagandet för att bygga hem åt alla har sviktat de senaste åren. Marknaden har inte kommit närheten av att kunna bygga för vanliga löntagare, utan ägnat sig åt att bygga för höginkomsttagare. Efterfrågan på hyresrätt med...

Nu behövs eftertanke och fungerande lösningar

Jonas S lång hemsida svart bakgr Låt 2016 bli året då vi i stället för att sätta press på flyktingarna, sätter press på EU genom att hålla inne medlemsavgiften, skriver Jonas Sjöstedt i Expressen På ett sätt har Sverige under hösten visat sig från sin bästa sida. Tusentals frivilliga kunde inte sitta hemma längre när flyktingarna kom utan valde i stället att hjälpa till. Personal i socialtjänst och på Migrationsverket, lärare, poliser och kommuntjänstemän har med uppfinningsrikedom och en övertygelse om att det går, tagit...

Vänsterpartiet i Uppsala län känner stor oro över Turkiets agerande i kurdiska städer

Yekbun Alp. Foto: Bezav MahmodYekbun Alp Foto: Bezav Mahmod Allt sedan fredsprocessen med Kurdiska arbetarpartiet – PKK upphörde i våras har turkiska AKP-ledda staten gått till hårt angrepp mot städer med kurdisk majoritet. Speciellt mot de städer där vänsterorienterade HDP fick flest röster i omvalet i turkiska parlamentsvalet den 1 november. Det handlar om 5 städer just nu som under en längre tid förvandlats till krigszoner där folket gör sitt yttersta för att försvara sina hus och kvarter. Flera civila har mördats –...

En svart dag för människor på flykt

För människor på flykt har Sverige varit ett ljus i mörkret den här hösten. Men idag väljer regeringen att släcka det. Det är dramatiska förslag som regeringen presenterar. De innebär att människor på flykt hindras från att ta sig till Sverige för att söka asyl. Av de som ändå lyckas ta sig hit kommer färre få stanna, och dessutom med otrygga tillfälliga uppehållstillstånd, säger Jonas Sjöstedt. Regeringen väljer nu att göra just det Sverige har kritiserat andra länder för att göra. Istället för att pressa övriga EU att ta sitt ansvar väljer regeringen att sätta press på de människor som...

Jonas Sjöstedt om attackerna i Paris

Jag känner sorg och bestörtning över terrordåden. Våra tankar går till offren och alla de som mist sin mamma eller pappa, sitt barn eller sin vän. Attacken i Paris är en attack på det öppna samhället, där människor med olika liv och bakgrund möts och lever tillsammans. Det är en vidrig attack mot oskyldiga. Demokratin måste med kraft och fasthet stå upp mot terrorismen. Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet

Vänsterpartiet begär hearing om gränskontrollerna

Med anledning av att det igår, efter beslut från regeringen, infördes gränskontroll och identitetskontroll av passagerare på fartyg begär nu Vänsterpartiet att rikspolischefen, Migrationsverkets generaldirektör och berörda statsråd kallas till en öppen hearing inför justitie- och socialförsäkringsutskottet. – Vänsterpartiets verkställande utskott har idag diskuterat frågan kring de gränskontroller som infördes igår efter beslut av regeringen och hur Vänsterpartiet ska ställa sig till dem. VU ser att det finns en rad frågetecken kring vad de nu införda gränskontrollerna får för konsekvenser. Det är redan nu tydligt när det gäller de djupt problematiska ID-kontrollerna på färjetrafiken som stänger en laglig väg för...

Stöd de hungerstrejkande palestinska flyktingarna

Hjälp de hungerstrejkande palestinska flyktingarna på Vaksala Torg i Uppsala genom att skicka brev till Migrationsverket och ansvariga politiker. Brevet: Till Migrationsverkets Generaldirektör Ansvariga tjänstemän på Migrationsverket Stefan Löfven, Statsminister Morgan Johansson, Migrationsminister Margot Wallström, Utrikesminister Riksdagsledamöter – talespersoner för migrationsfrågor Annelie Karlsson (S) Maria Ferm (MP) Christina Höj-Larsen (V) Hanif Bali (M) Johanna Jönsson (C) Roger Haddad (FP) Desirée Pethrus (KD) Gazapalestinierna får inte en rättssäker prövning Läget börjar nu bli mer desperat för den grupp palestinier (28 st) som hungerstrejkar i Uppsala för att få uppehållstillstånd i Sverige. Upp till 20 unga män har redan fått akut föras...

170 miljoner mer till Akademiska i Vänsterpartiets budget

  PRESSMEDDELANDE 2015-11-02 – Akademiska sjukhuset är idag underfinansierat och kommer fortsatt att bli underfinansierat med det budgetförslag som Socialdemokraterna och Miljöpartiet lägger fram, säger Sören Bergqvist, landstingsråd för Vänsterpartiet. – Förslaget innebär fortsatta stora besparingar och därmed svårighet för sjukhuset att upprätthålla dagens vård och än mindre att korta vårdköerna. För personalen kommer det att fortsätta vara ansträngd och därmed är personal- och kompetensförsörjningen hotad och med stängda verksamheter som följd. Vänsterpartiet lägger fram ett budgetalternativ som tar Akademiska sjukhusets situation på allvar och kombinerar riktade effektiviseringar med rejäla satsningar. Sammantaget får Akademiska sjukhuset med Vänsterpartiets förslag ca 170 miljoner...