Okategoriserade

Bakgrunden till Musikens Hus i Uppsala 2/04

Här kommer ytterligare ett nummer av Upplandsfolket till arkivet. I den finns en längre artikel om hur Vänsterpartiet resonerat kring Musikens Hus. En rapport från 8 mars finns. Ombuden som presenterades i förra numret har i denna skrivit kongressrapporter. Iövrigt är det debattartiklar och artiklar kring olika aktiviteter från hela länet. Numret kan du ladda ner här nedan. Det är en pdf-fil som kan läsas av Acrobat Reader. Upplandsfolket nr 2/04

Utställning om rättvis handel

Nu har utställningen om rättvis handel kommit till Uppsala Bokcafé, Kungsgatan 41. Karolin Lundström och Mattias Carlsson var i början av veckan och hängde upp bilder på skärmutställningen om rättvis handel. Man kan se den varje dag måndag till fredag mellan 12 och 14, och tisdagkvällar från 18 till 20. Rättvis handel är en internationell organisation som arbetar för att människor i tredje världen ska få en rimlig betaling för sitt arbete och sina grödor. Man hjälper också till med att utveckla anläggningar för att förädla varorna före transporten till i-världen. Skaffa dig en bild av ett arbete för göra...

Uppsalapolisen blundar för prostitution

Stockholmspolisens stora bordellrazzia den 15 februari avslöjade att kvinnor tvingats sälja sex även i Uppsala. Riksdagsledamoten Jonas Wikström (v) tycker att Uppsalapolisens okunskap är pinsam och kräver att polisen prioriterar arbetet med kvinnohandeln. – Det är pinsamt att det krävs en insats från Stockholmspolisen för att avslöja bordellverksamhet i Uppsala, menar Jonas Wikström. Prostitutionen är inte bara ett storstadsfenomen. Om det inom Uppsalapolisen finns någon naivitet kvar på den punkten är det problematiskt. Uppsalapolisens kommentar i UNT 22/2 ger intryck av att man helt och hållet blundar för prostitutionen. – Att försvara okunskapen med att man inte får några ”konkreta...

Nytt kursprospekt för läsåret 2005-2006

Bona folkhögskola ligger i Motala vid Göta kanal. Skolan har också utbildningar i bostadsområdet Skäggetorp i Linköping. Huvudman för skolan är Bona folkhögskola ekonomisk förening med föreningar och enskilda andelsägare som medlemmar. Bland föreningarna är flertalet olika Vänsterpartiföreningar, även Ung Vänster har del i skolan. Bona folkhögskola arbetar i enlighet med arbetarrörelsens, vänsterns, kvinnorörelsens och solidaritetsrörelsernas värderingar. I kursprospektet ingår utbildningar som Allmän kurs, Journalistlinje, KSrivarkurs, Teaterkurs, Kvinnokurs. Nytt för året är att journalistlinjen kompletteras med webbjournalistik och digitalfotografering. Bona folkhögskola har gått med i ”A-nätet”, Arbetarrörelsens distansnätverk där resurser nyttjas gemensamt och kurser görs tillgängliga via en gemensam portal...

Bild på vår kongressdelegation 1/04

Årets första nummer för 2004 har lite bilder från kongressen och en mängd olika artiklar och debattinlägg. Upplandsfolket nr 1/04Rapport från USA av Alice Åström. Gudrun Utas ställer frågan om hur vis ska arbeta vidare med distriktets kvinnonätverk. Ongeborg Sevastik skriver om hetsjakt på asylsökande. Seppo laine skriver om bilpooler. Lästips om Barbara Ehrenreich ”Barskrapad, konsten att hanka sig fram” och Eric Schlosser ”Snabbmatslandet”. Eva Adler skriver om kvinnoroller då och nu. Gudrun Utas skriver minnesartikel för Ruth Bohman. Ingeborg Sevastik rapporterar från en konferens om folkmord, terror och mänskliga rättigheter. Danie Ericsson och Oswald Söderqvist bidrar med en debattartikel...

Vi stödjer partiledningen och kollektivavtalen!

Vänsterpartiet Uppsala läns årskonferens den 5 februari tar ställning för partiledningen och kollektivavtalen genom två uttalanden som kan läsas i artikeln. Distriktet valde sig en kvinnlig ordförande, vilket lär var den första gången. Konferensen präglades av stor enighet och konstruktiva diskussioner. Gjorda planer och berättelser godkändes av mötet. Till ny distriktsordförande valdes Maria Malama-Fregidou,vilket lär vara första gången distriktet Uppsala län har utsett en kvinnlig ordförande. Stefan Lind, Uppsala valdes om till kassör, han har gjort ett stort arbete med distriktets skonomi. Övriga ledamöter blev Britta Dalved, Enköping, Ingalill Swanström, Enköping, Mohammad Sabur, Östhammar, Hamedou Drammeh, Håbo, Jerry Gullstrand, Knivsta,...

Vänsterpartiet Uppsala län pratar arbetsmarknad och rasism

Lördagen med information från länsarbetsnämnden, riksdagsledamot Ingrid Burman och Björn Öberg tyckte deltagarna var nyttig. Stefan Tjärnback redovisade arbetsmarknadsläget i regionen. Ingrid Burman berättade om vad Vänsterpartiet åstadkommit inom ramen för 121-punktsprogrammet i riksdagen inom arbetsmarknadsområdet. Slutligen fick konferensen en översikt över de nationalistiska rörelsens historia i Sverige av Björn Öberg. Dagen började med att distriktets ordförande Jonas Wikström hälsade alla välkomna. Jonas berättade att distriktsstyrelsen tidigare valt ut, integration, arbetsmarknadsfrågor och rasism som särskilt prioriterade frågar att arbeta med. Det kändes viktigt att aktualisera arbetslöshetsfrågorna eftersom det känns som om det kommit lite i skymundan och man nästan börjat...

Maria Fregidou-Malama och Anne-Marie Morhed i radion

Vänsterpartiets Uppsala läns ordförande Maria Fregidou-Malama och avhopparen Anne-Marie Morhed diskuterar kring Vägvalvänster. Missade du diskussionen mellan Vänsterpartiets Uppsala läns ordförande Maria Fregidou-Malama och avhopparen Anne-Marie Morhed som arbetar med Vägval Vänster i dagens radioprogram i Sveriges Radio Uppland kl 15.15? Debatten finns utlagd på webben och här har du en länk dit: Vänsterpartiets Uppsala läns ordförande Maria Fregidou-Malama och avhopparen Anne-Marie Morhed: Nyhetstimmen 11 februari Spola fram 15 minuter in på klippet för att hitta diskussionen, det finns ett sportreferat först från skidåkningen.

Jonas Wikström gör premiär i riksdagen

Jonas Wikström kommer att vara i tjänst i riksdagen under Ingrid Burmans frånvaro. Han har fått telefonnummer 08-786 45 77. Jonas Wikström står på andra plats på Vänsterpartiet Uppsala läns riksdagslista men det blev bara ett mandat i valet 2002. Men eftersom Ingrid Burman kommer att vara borta från riksdagen en lite längre period har riksdagen beslutat att kalla in hennes ersättare. Jonas kommer att få känna på hur det är vara riksdagsman.