Nyheter

Uppföljning av nuvarande zon- och biljettstruktur

Kollektivtrafiknämnden 2016-10-13 RESERVATION Ärende 100 Uppföljning av nuvarande zon- och biljettstruktur När Landstingsfullmäktige februari 2014 beslutade om ny biljettstruktur med endast en zon för 30 dagars periodkort så var förslaget från Vänsterpartiet att behålla ett särskilt periodkort för Uppsala kommun (zon 1). Vi föreslog vid detta tillfälle 550 kr för detta och 890 kr för länskortet. Grunden för vårt ställningstagande var att den höjning som blev för Uppsalabor från 525 kr till 790 kr för periodkortet skulle försvåra målsättningen att öka kollektivtrafikresandet. Resenärer utanför Uppsala fick en betydande sänkning av månadskostnaden för kortet, men denna sänkning finansierades helt via höjningen...

Frige Jeannette Escanilla och de andra 12 kvinnorna på Women’s boat to Gaza

Igår den 5 oktober bevittnande vi återigen att staten Israel inte respekterar internationella lagar då Women’s boat to Gaza blev bordad på internationellt vatten. På Women’s boat to Gaza fanns 13 kvinnor som seglat mot Gaza för att i solidaritet med sina palestinska systrar bryta den omänskliga och olagliga blockaden mot Gaza. Vänsterpartiet i Uppsala län stödjer Women’s boat to Gazas försök att bryta blockaden. Det är en aktion som skickar en signal av hopp till de palestinier som idag lever inspärrade på Gaza-remsan, som blivit känd som världens största fängelse. Aktionen sätter också fokus på Israels olagliga blockad mot...

Nej till Svealands län och landsting

Landstingsstyrelsen 2016-10-04 Ärende 241 REGIONAL INDELNING – TRE NYA LÄN Yrkande: att landstingsstyrelsen antar följande yttrande till Finansdepartementet Nej till Svealands län och landsting Landstingets sammanvägda bedömning av Indelningskommitténs förslag om att bilda ett nytt landsting i Svealands län är att det inte finns bärande skäl som talar för en sådan sammanslagning av de sex landstingen. Indelningskommittén har inte tillfört några nya eller övertygande skäl för att bildandet av ett nytt storlandsting leder till en förbättring för innevånarna i berörda landsting. Bärande i kommitténs resonemang är att större alltid är bättre och det viktigaste är en storlekssymmetri i förhållande till...

Vänsterpartiet säger nej till storlandsting

Vänsterpartiet säger nej till storlandsting 2016-10-04 Landstingsstyrelsen ska idag anta ett yttrande över Indelningskommitténs förslag om bildande av tre nya län, bland annat Svealand län bestående av sex av de nuvarande länen. Därmed bildas också ett nytt landsting där Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Sörmland och Uppsala slås samman till ett storlandsting. Befolkning ca 1,8 miljoner i 64 kommuner och med verksamheter som sträcker sig från Idre och Gnarp i norr till Askersund och Oxelösund i söder. – Indelningskommittén har inte tillfört några nya eller bärande skäl för en sammanslagning, annat än att större alltid är bättre. Det finns inget som talar...

Vänsterpartiet Uppsala län söker vikarierande ombudsman med möjlighet till förlängning

Partidistriktet Vänsterpartiet Uppsala län omfattar åtta partiföreningar. Distriktets verksamhet samordnas från distriktsexpeditionen i Uppsala. Nu söker vi en vikarie till vår ombudsman som är tjänstledig. Arbetet innebär att vara ett organisatoriskt stöd till partiföreningarna och distriktet. Du arbetar i nära samarbete med distriktsstyrelsen och partidistriktets åtta lokalföreningar för att göra partiet organisatoriskt och politiskt starkare.   Arbetsuppgifter – Bereda ärenden åt distriktsstyrelsen och verkställande utskottet och skriva protokoll vid möten. – Vara redaktör för interntidning, nyhetsbrev, partidistriktets webbplats och Facebook-sida. – Utveckla verksamheten i distriktet, inklusive stödja och initiera verksamhet i distriktets partiföreningar. – Ansvara för regional och lokal mediebevakning...

Yekbun Alp deltar på PYD:s konferens i Bryssel

Yekbun Alp, internationellt ansvarig i Vänsterpartiet Uppsala läns distriktsstyrelse, kommer att delta på PYD:s (Demokratiska unionspartiet) åttonde konferens i Europa helgen 24-25 september. PYD har spelat en viktig roll för att skapa en bättre framtid i norra Syrien, en region hårt drabbad av kriget. Utmaning att skapa självstyrande, demokratiska och rättvisa samhällen i dessa regioner är enorm. Vänsterpartiet Uppsala län önskar er lycka till i kampen för frihet och demokrati.

Tre budgetsatsningar som underlättar att lära sig svenska och få jobb

ulla-1 Vänsterpartiet och regeringen är i budgetpropositionen för 2017 överens om flera viktiga satsningar som en del av ett förbättrat mottagande och etablering av personer som flytt till Sverige.  – Ett bra mottagande och etablering är viktigare än någonsin nu när så många människor har kommit till Sverige. En del av det är att vi nu ger föreningslivet bättre möjligheter att hjälpa till med språkträning och aktiviteter. Vi ser också till att den som har en utbildning från hemlandet får bättre möjligheter att få den...

Stoppa repressionen mot HDP – frige Alp Altinörs!

free-alp Vänsterpartiet i Uppsala län är oroade över utvecklingen i Turkiet där presidenten Erdogan blir allt mer auktoritär. Den 20 maj beslutade den turkiska parlamentet att ta bort immuniteten för 55 av HDP:s 59 folkvalda parlamentariker som nu riskerar långa fängelsestraff. Åtalen är uppenbart politiska och de anklagas för att ha fört propaganda för en terrororganisation samt för förolämpning av presidenten. Vänsterpartiets riksdagsledamöter är faddrar åt 21 HDP parlamentariker för att visa sitt stöd och solidaritet. I många kurdiska städer har det varit undantagstillstånd och...

Vänsterpartiet Uppsala län stöder Jeannette Escanillas resa med Women’s Boat to Gaza

Vänsterpartisten och uppsalabon Jeannette Escanilla är en av tre svenska delegater på Women’s Boat to Gaza som seglar för att bryta blockaden. Vänsterpartiet Uppsala län stödjer resan med 4 000 kronor. Vänsterpartiet Uppsala län är stolta att vår partikamrat Jeannette Escanilla är en av tre utvalda svenska delegater som kommer segla med Women’s Boat to Gaza och stödjer resan med 4 000 kronor. Jeannette Escanilla kommer att vara ombord under den sista sträckan från Messina fram till Gaza. – Jag är glad över möjligheten att segla med Women’s Boat to Gaza. För mig är det viktigt att i handling få...

Vänsterpartiet stöttar åtalade parlamentariker från HDP

I Turkiet går utvecklingen snabbt åt fel håll. President Erdogans styra blir allt mer auktoritärt och dagligen kränks och inskränks de mänskliga rättigheterna. 20 maj beslutade det turkiska parlamentet att häva immuniteten för ett stort antal av landet demokratiskt valda parlamentsledamöter. Beslutet var tydligt riktat mot vänsterpartiet HDP. Nu riskerar 55 av deras 59 parlamentariker att ställas inför rätta. I det flesta fall handlar det om tydliga politiska åtal om förolämpning av presidenten eller ”propaganda för terrororganisation”. Vänsterpartiet vill att Sverige och EU talar klarspråk om utvecklingen i Turkiet och att man häver flyktingavtalet med landet. Det är inte rimligt...