Pressmeddelande

Vårdköerna fortsätter att växa

När landstingets budget för 2017 och planerna för 2018 och 2019 ska revideras på landstingsfullmäktige den 30 november och beredas i landstingsstyrelsen den 8 november, kan Vänsterpartiet konstatera att vårdköerna fortsätter att växa. Jämfört med för ett halvår sedan står ca 900 fler i kö för att få träffa en specialistläkare och ca 300 fler i kö för operation och behandling. Vänsterpartiet skrev redan för ett halvår sedan att budgeten för nästa år möjligen kan stabilisera vårdnivåerna på dagens nivå men klarar inte att korta köerna. Läget är nu värre även om verksamheterna får behålla en uppräkning på 3.1 procent...

Bryt samarbeten med Turkiet

Inatt greps det prokurdiska partiet HDP:s partiledare och nio andra parlamentariker i Turkiet. – Vänsterpartiet fördömer Turkiets odemokratiska agerande och kräver att Sveriges utrikesminister skyndsamt kallar upp Turkiets ambassadör och därefter agerar för ett stopp för EU-förhandlingarna med Turkiet, säger Jonas Sjöstedt, som också är fadder åt Selahattin Demirtas, en av HDP:s två partiledare. Nattens gripande sker i spåren av den misslyckade militärkuppen i somras och är kulmen på en alltmer oroande utveckling i Turkiet, där de mänskliga rättigheterna dagligen inskränks och kränks under president Erdogans auktoritära styre. Förutom den så kallade Gülen-rörelsen har det varit just HDP, landets tredje...

Vänsterpartiet säger nej till ambulansavgift

2016-11-03 PRESSMEDDELANDE Vänsterpartiet säger nej till ambulansavgift Vänsterpartiet säger nej till den av Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslagna avgiften på 150 kr för ambulanstransporter. Förslaget innebär att patienten ska betala 150 kr oavsett patienten bedöms eller behandlas på plats eller bedöms och transporteras vidare till sjukhus. Förslaget innebär också att Akademiska sjukhusets anslag minskas med två miljoner kronor och som istället ska tas in via ambulansavgiften. – Alla blåljustjänster i vårt samhälle ska ingå i det allmänna åtagandet och där är ambulansverksamheten en del. Varken patienter eller ambulanssjukvården har något att vinna på förslaget, säger Sören Bergqvist, landstingsråd för Vänsterpartiet. Vänsterpartiet...

Frys all ombildning av allmännyttiga hyresrätter

Många människor saknar fast anställning vilket gör det svårt att ta ett bostadslån. Vi behöver fler hyresrätter, inte färre. Därför vill vi ha ett tioårigt stopp för ombildning av allmännyttans hyresrätter. Läs hela artikeln på DN: http://www.dn.se/arkiv/nyheter/v-vill-frysa-all-ombildning-av-allmannyttiga-hyresratter/ Se Jonas Sjöstedt på youtube:

Knivsta på besök i Riksdagen

statsministern-och-jonas_fotor Den 12 oktober åkte fyra vänsterpartister från Knivsta till riksdagshuset i Stockholm på studiebesök och träffade riksdagsledamoten Emma Wallrup. Väl på plats inne i riksdagen fick vi såväl en historisk som en kulturell rundvandring i riksdagshuset med intressanta samtal och möten under vår vandring. Något som vi alla starkt kände vart vi än gick var historiens vingslag, där Sveriges demokrati följde oss som en röd tråd under dagen. Efter att ha sett både första kammaren och andra kammaren och sedan...

Lars Thor och Yekbun Alp träffade Jeannette Escanilla

Idag träffade Lars Thor, Vänsterpartiet Uppsala läns distriktsordförande och Yekbun Alp, internationellt ansvarig i distriktsstyrelsen, Jeannette Escanilla som var en utav de 13 kvinnorna på Women’s boat to Gaza. Women’s boat to Gaza blev bordad den 5 oktober på internationell vatten av den israeliska militären. En aktion som Vänsterpartiet Uppsala län fördömer starkt. Jeannette släpptes dock dagen efter och vi är enormt glada över att Jeannette har kommit hem till Sverige. Samtidigt är vi bedrövade över situationen efter att fått höra om fruktansvärda dagarna från Jeannette själv. Vid mötet fick Vänsterpartiet Uppsala län en mycket fin gåva, en palestinsk flagga från...

Uppföljning av nuvarande zon- och biljettstruktur

Kollektivtrafiknämnden 2016-10-13 RESERVATION Ärende 100 Uppföljning av nuvarande zon- och biljettstruktur När Landstingsfullmäktige februari 2014 beslutade om ny biljettstruktur med endast en zon för 30 dagars periodkort så var förslaget från Vänsterpartiet att behålla ett särskilt periodkort för Uppsala kommun (zon 1). Vi föreslog vid detta tillfälle 550 kr för detta och 890 kr för länskortet. Grunden för vårt ställningstagande var att den höjning som blev för Uppsalabor från 525 kr till 790 kr för periodkortet skulle försvåra målsättningen att öka kollektivtrafikresandet. Resenärer utanför Uppsala fick en betydande sänkning av månadskostnaden för kortet, men denna sänkning finansierades helt via höjningen...

Frige Jeannette Escanilla och de andra 12 kvinnorna på Women’s boat to Gaza

Igår den 5 oktober bevittnande vi återigen att staten Israel inte respekterar internationella lagar då Women’s boat to Gaza blev bordad på internationellt vatten. På Women’s boat to Gaza fanns 13 kvinnor som seglat mot Gaza för att i solidaritet med sina palestinska systrar bryta den omänskliga och olagliga blockaden mot Gaza. Vänsterpartiet i Uppsala län stödjer Women’s boat to Gazas försök att bryta blockaden. Det är en aktion som skickar en signal av hopp till de palestinier som idag lever inspärrade på Gaza-remsan, som blivit känd som världens största fängelse. Aktionen sätter också fokus på Israels olagliga blockad mot...

Nej till Svealands län och landsting

Landstingsstyrelsen 2016-10-04 Ärende 241 REGIONAL INDELNING – TRE NYA LÄN Yrkande: att landstingsstyrelsen antar följande yttrande till Finansdepartementet Nej till Svealands län och landsting Landstingets sammanvägda bedömning av Indelningskommitténs förslag om att bilda ett nytt landsting i Svealands län är att det inte finns bärande skäl som talar för en sådan sammanslagning av de sex landstingen. Indelningskommittén har inte tillfört några nya eller övertygande skäl för att bildandet av ett nytt storlandsting leder till en förbättring för innevånarna i berörda landsting. Bärande i kommitténs resonemang är att större alltid är bättre och det viktigaste är en storlekssymmetri i förhållande till...

Vänsterpartiet säger nej till storlandsting

Vänsterpartiet säger nej till storlandsting 2016-10-04 Landstingsstyrelsen ska idag anta ett yttrande över Indelningskommitténs förslag om bildande av tre nya län, bland annat Svealand län bestående av sex av de nuvarande länen. Därmed bildas också ett nytt landsting där Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Sörmland och Uppsala slås samman till ett storlandsting. Befolkning ca 1,8 miljoner i 64 kommuner och med verksamheter som sträcker sig från Idre och Gnarp i norr till Askersund och Oxelösund i söder. – Indelningskommittén har inte tillfört några nya eller bärande skäl för en sammanslagning, annat än att större alltid är bättre. Det finns inget som talar...