Okategoriserade

Lägg inte ner ETP!

Photo by Michelle Chiu on Unsplash.Jag blir inte förvånad men ändå beklämd när jag i UNT får läsa om förslaget att Enheten för transkulturell psykiatri (ETP) ska läggas ner. Jag har följt ETP under många år i flera roller och vet att deras kompetens är unik och behövlig. Jag besökte ETP första gången på 80-talet i min roll som skötare, senare som ordförande i Invandrarnämnden i Uppsala kommun kring sekelskiftet och inte minst som landstingsråd...

Vik. ombudsman till Vänsterpartiet Uppsala län

Photo by Eugene Chystiakov on UnsplashVänsterpartiet Uppsala län söker en vikarierande ombudsman på 80% till 100% fram tills juni. Möjlighet till förlängning finns. Vi söker dig som är en doer, som vill arbeta med att stärka Vänsterpartiet Uppsala läns organisation och stärka socialismen och feminismen! Tjänsten Som ombudsman är du spindeln i nätet i Vänsterpartiet Uppsala län. Du är kontakten för medlemmarna till distriktet, stödjer distriktsstyrelsen i deras arbete och är med och anordnar större distriktsträffar så...

Vården behöver mer än applåder

Trött sköterska. Photo by Vladimir Fedotov on UnsplashCoronapandemin gör livet svårare, särskilt för välfärdsarbetare. Sjukvårdspersonalen bär ett tungt lass. Likaså de som jobbar inom hemtjänst och äldrevård, ofta med låga löner och osäkra anställningar. UL:s busschaufförer utsätts för smitta för att andra ska kunna komma till jobbet. Många tjänstemän jobbar extra, och inte alla har det så lätt när de arbetar hemma. Region Uppsalas sjukvårdsledning hanterade vårens utmaning väl, och vi hade i...

Utöka samtalsstödet under coronan

Samtalsstöd. People vector created by pch.vector @ www.freepik.comCoronasmittan har återigen slagit sitt grepp om vårt län, antalet smittade har ökat drastiskt och sjukvårdens personal arbetar långa arbetspass. Många har bytt arbetsuppgifter för att möta det enorma vårdbehovet, och det är inte ovanligt att personalen når taket för övertid och riskerar att bli utarbetade. Allt detta har naturligtvis påverkat den psykiska hälsan negativt. – Idag får visserligen personal som känner av psykiska besvär vända sig till...

Straffa inte pensionärerna!

Buss 774Idag röstade Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden i Region Uppsala för att till 2021 höja priserna i kollektivtrafiken, och allra mest för pensionärer och ungdomar. Ett årskort för pensionärer som betalas via autogiro höjs med hela sju procent, långt över inflation. Vänsterpartiet var det enda parti som röstade för att inte höja några priser, och yrkade istället för att utreda möjligheten att införa ett årskort enligt den modell som staden Wien har, dvs motsvarande en tia om dagen vid betalning via månatligt autogiro. Det...

Stå upp för arbetare under pandemin!

Som Vänsterpartiets regionråd ser jag det som en del av mitt jobb att framhäva de som arbetar inom välfärden. De gör underverk men får ofta nedskärningar, hot om privatisering och låga löner som tack.  Just nu tänker jag särskilt på de som sliter med att ta hand om oss under coronapandemin. Undersköterskorna och sjuksköterskorna på intensivvården har ett helvete, rent ut sagt. De som jobbar inom hemtjänsten och äldrevården bär ett tungt lass för att skydda de mest utsatta, många gånger med låga löner och osäkra anställningar. UL:s busschaufförer utsätter sig dagligen för smitta för att andra ska kunna komma...

Vänsterpartiets regionbudget för 2021: ”Det krävs mer än applåder”

Vänsterpartiet lade fram sitt budgetförslag för 2021 vid regionstyrelsens oktobermöte – ett sammanträde som överskuggades av av Folkhälsomyndighetens beslut om lokala råd för länet. – Antalet patienter på intensiven ökar raskt och det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska spridningen av covid, säger Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet. Det understryker också hur viktigt det är med en politik för att stärka sjukvården och ge vårdpersonalen en anständig arbetsmiljö. Tyvärr vill de blågröna istället privatisera delar av Akademiska. Då blir vården mer splittrat och ojämlik just när vi behöver samla oss för att bekämpa coronaviruset.

När ska vården få vara vård?

Bild av Anne Karakash från PixabayNu när vi är ett lugnare läge med pandemin har vi mycket vård att ta igen – vård som kan förbättra hälsa och förstärka funktioner hos människor, och även ibland rädda liv. Men hur ser vi egentligen på sjukvården? I början av pandemin talades det mycket om frontlinje och hjältar, som om vi startat krig mot coronaviruset. Och krigets logik gällde: inga kostnader var för stora, inga ansträngningar skulle sparas,...

Följ lagens intentioner – ha en sjukvårdskö för alla!

<span>Photo by <a href="https://unsplash.com/@gpiron?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Piron Guillaume</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/doctor?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></span>Regeringen har tillsatt en utredning om privata sjukvårdsförsäkringar. Vänsterpartiet välkomnar en sådan utredning, men kräver att Hälso- och sjukvårdslagen går före vårdbolagens möjlighet att välja patienter utifrån om de har en sådan försäkring eller inte. – De med egen sjukvårdsförsäkring har inte bara högre inkomst än de utan. De är också friskare. Det innebär att gräddfilspatienterna är mer lönsamma än de som inte har råd med egen sjukvårdsförsäkring, utan bara har den offentliga vården...

Kraftsamla mot psykisk ohälsa!

Initiativärende inlämnat till regionstyrelsen 2020-09-01 AmbulansDen senaste tiden har kommit flera larmrapporter om ökad psykisk ohälsa. Den ökning som vi förra sommaren befarade skulle komma verkar nu besannas.  En studie vid Uppsala universitet, under ledning av professor Karin Brocki, visar på en oroande utveckling i hur folk mår under pandemin. När studien publicerades i tidskriften European Psychiatry rapporterade UNT om resultaten, där det framkom att hela 30 procent av de som deltog i studien hade erfarit depression. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare studier som har...