Okategoriserade

Säkra att klimatutsläppen minskas!

Photo by Zane Lee on UnsplashRegion Uppsalas klimatutsläpp ökade under år 2020. För att göra vår del för att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader behöver utsläppen istället sänkas årligen med 16 procent. När årsredovisningen behandlades på Regionfullmäktige idag, onsdag, yrkade Vänsterpartiet på att ge regionens styrelser och nämnder i uppdrag att säkerställa att utsläppen minskar år 2021. – Det finns ingenting i Region Uppsalas årsredovisning som tyder på att vi hanterar klimatkrisen som den...

Ta hand om sjuka i långtidscovid!

Birgitta Mogård.Har primärvården rätt kompetens och resurser för att ta hand om sjuka i långtidscovid? Det vill Vänsterpartiet nu utreda för att säkra att långtidssjuka får rätt bemötande och vård. – Det är välkommet att Akademiska sjukhuset startar en avdelning för sjuka i Långtidscovid. Men för många långtidssjuka kommer vårdcentralen att vara den första kontakten med vården. Då gäller det att det finns rätt kompetens för att ta emot dem där, säger Birgitta Mogård, ledamot (V) i Vårdstyrelsen . Ungefär tio procent av alla...

Bussförarna behöver arbetstrygghet!

Tidningsklipp om mohlinsMögelskadade lokaler och otrygga anställningar – det blev resultatet för bussförarna efter upphandlingen. Vid nyår tog Mohlins Bussar AB från Ljusdal över delar av busslinjerna i Knivsta, Uppsala, Tierp och Östhammar, och dessutom skolbusstrafiken i fem av länets kommuner genom ett avtal med Region Uppsala. Avtalet löper på åtta och ett halvt år och är värt minst 1,1 miljarder kronor. Peter Mårtensson, regionchef på Mohlins bussar, förklarade att avtalet skulle skapa en ”trygghet och långsiktighet när det gäller anställningsförhållanden”...

Håll budget för klimatutsläppen

Hur väl vi lyckas med klimatomställningen under de närmaste åren är avgörande för planetens framtid. Region Uppsala har tagit flera viktiga steg på vägen. Men för att nå regionala klimatmål måste ambitionerna skruvas upp. År 2020 gick utvecklingen tvärtom åt fel håll och Region Uppsalas klimatpåverkan ökade med en procent. Parisavtalet, som Sverige förbundit sig att följa, innebär en målsättning att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det är ett åtagande som ställer höga krav och de nödvändiga utsläppsminskningarna behöver ske i linje med den bästa tillgängliga vetenskapen och baseras på principer av rättvisa. Ett strukturerat sätt är att...

Håll budget för klimatutsläppen!

Vänsterpartiet vill införa en klimatbudget för Region Uppsala. – Regionen har en budget för att se till att ekonomin är i balans. Det borde vara minst lika viktigt att hålla klimatet i balans, säger Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet i Region Uppsala. Parisavtalet, som Sverige förbundit sig att följa, innebär en målsättning att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det är ett åtagande som ställer höga krav och de nödvändiga utsläppsminskningarna behöver ske i linje med den bästa tillgängliga vetenskapen och...

Delat ledarskap för vänstern i Uppsala län

I helgen höll Vänsterpartiet Uppsala län sin årliga distriktsårskonferens och lade fast visioner och mål för det kommande året. Sakpolitik och prioritering av politiska frågor stod i fokus. På agendan stod också val av ny distriktsstyrelse, och däribland val av ordförande. Den här gången valde man ett delat ledarskap då Per Markus Risman, som innehaft posten som ordförande i två år, nu får sällskap av Hanna Victoria Mörck, som annars är mest känd för Uppsalaborna...

Tillsätt en jämlikhetskommission i regionen!

Varje region ska enligt lag ta fram en strategi för regional utveckling. I Region Uppsala kombineras det med en plan för att uppnå FN:s globala mål (Agenda 2030). Strategin för de närmaste fyra åren kommer att antas så snart ett nytt regionfullmäktige kan hållas (efter ett digital misslyckande 17 februari). Det kommer i en tid då samhällskriserna hopar sig: klimatet, ojämlikheten, pandemin och dess ekonomiska efterverkningar. Vi förbrukar naturresurser snabbare än vad de kan förnyas. Utbrott av nya virussjukdomar, som Covid 19, hör samman med överexploatering av naturen. Vårt län är förskonat från de värsta miljöskadorna men även vi bidrar till utsläpp av...

Fler turer och lägre priser ger bättre kollektivtrafik – inte tvärtom!

Det har blivit en lika säker som ovälkommen tradition att priserna i kollektivtrafiken i Uppsala län höjs vid årsskiftet. Nu i januari höjdes månadskortet från 910 till 930 kronor, och priset för enkelbiljetter höjdes till minst 27 kronor för resa inom en zon. Om du skaffat UL-appen, vill säga. Besökare till vårt län och andra som inte skaffat appen kan behöva betala 42 kronor för samma resa. Reser man längre kan det kosta upp till fem gånger så mycket. Det säger sig självt att det blir svårt att få folk att välja kollektivtrafik för enkelresor, åtminstone av ekonomiska skäl. Sedan landstinget övertog...

Bara Vänsterpartiet ville ha skarpare klimatskrivning

De klimatåtgärder som görs räcker inte för att nå uppsatta mål och ambitionerna i klimatarbetet måste öka. Det ville Vänsterpartiet slå fast i Region Uppsalas regionala utvecklingsstrategi som behandlades på gårdagens Regionstyrelse. Men inget av de övriga partierna stödde förslaget. – Vi vet att det görs alldeles för lite både regionalt, nationellt och alt för att nå klimatmålen och att ambitionerna måste öka radikalt om planeten ska ha en chans att överleva. Varför inte tala klarspråk om det i vår regionala utvecklingsstrategi?, säger Neil Ormerod, Regionråd (V). Han fortsätter: – Särskilt förvånande är det att Miljöpartiet väljer att inte stödja ett...

Skydda resenärer i pandemitider!

Även om så många som möjligt arbetar hemma under coronapandemin finns det en stor grupp som behöver pendla till arbete eller skola. Med detta följer att tåg eller bussar emellanåt blir fulla. Flera resenärer i UL-trafiken har reagerat starkt på att UL:s personal utfört biljettkontroll mitt i rusningstrafik. Med anledning av detta har Vänsterpartiet lämnat in ett initiativärende till Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, där man ber förvaltningen redogöra för hur rutinerna för biljettkontroll anpassats i samband med coronapandemin, och begär att man upphör med...