Regiongruppen

Regiongruppen

Vänsterpartiet har 6 platser av 71 i regionfullmäktige. Sedan hösten 2015 har vi en valteknisk samverkan med Socialdemokraterna + Miljöpartiet (dessa har 31 mandat). S+MP utgör nu den ”styrande minoriteten”, vilka med vårt stöd kan besitta de viktigaste ordförandeposterna i regionens styrelser och nämnder.

Vi kommer från Vänsterpartiet att i landstinget driva vår egen politik, föra fram våra egna förslag och stödja de förslag som vi finner bäst.

Bakgrund: Den majoritet med S,MP,V som bildades efter valet 2014 sprack inför fullmäktige juni 2015 då vi inte från Vänsterpartiet kunde ställa upp på att S+MP i viktiga frågor (framförallt synen på behovet av resurser till sjukvården under mandatperioden och taxor i kollektivtrafiken) övergav det politiska majoritetsprogram vi enades om hösten 2014. I det läget valde vi från V lägga fram ett eget budgetförslag för 2016.

-Du kan dock läsa det tidigare Majoritetsprogram under fliken ”Vår politik”. Där du även finner Vänsterpartiets Landstingspolitiskt och Regionalpolitiskt program.

Följ oss på: https://www.facebook.com/regionvanstern/

För aktuella frågor i landstinget: Se Region Uppsalas hemsida www.regionsuppsala.se

 

Kontakt med oss i landstinget
Sören Bergqvist, regionråd
[email protected], mobil 070-3587578

Ove Heimfors, politisk sekreterare
[email protected], arb 018-611 6022

Anne-Li Lehnberg, politisk sekreterare
[email protected], arb 018-6116144

 

Ledamöter i Landstingsfullmäktige 2104-2018

Sören B

Sören Bergqvist

Sören Bergqvist, regionråd och gruppledare

Mellersta valkretsen

[email protected]

 

Jeannette E

Jeannette Escanilla

Jeannette Escanilla

Mellersta valkretsen

[email protected]

 

Sofia B

Sofia Rogozinska

Sofia Rogozinska

Mellersta valkretsen

[email protected]

 

Åskar A

Åskar Andersson

Åskar Andersson

Mellersta valkretsen

[email protected]

 

Lisa R

Elisabet Rosengren

Elisabet Rosengren

Norra valkretsen

[email protected]

 

Neil O

Neil Ormerod

Neil Ormerod

Södra valkretsen

[email protected]

 

Ersättare i Landstingsfullmäktige 2014-2108

 

Mellersta valkretsen

Maria Fregidou-Malama

[email protected]

 

Ove Heimfors

[email protected]

 

Ingela Ekrelius

[email protected]

 

Viktor Waldau

[email protected]

 

Norra valkretsen

Salima Fahad

[email protected]

 

Magnus Ahlkvist

[email protected]

 

Marlene Larsson

[email protected]

 

Södra valkretsen

Magnus Ahlkvist

[email protected]

 

Britta Dalved

[email protected]

 

Per Markus Risman

[email protected]