Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen

Ordförande (VU)

Per Markus Risman, Uppsala

Vice ordförande (VU)

Hanna Victoria Mörck, Uppsala

Kassör (VU)

Maria Fregidou Malama, Uppsala

VU-ledamot

Nina Broman Costa, Knivsta

Ledamöter

Gustav Hedlund, Uppsala

Lina Lodin, Uppsala

Cecilia Wineström, Heby

Artemis Lumarker, Uppsala

Alexander Karlsson, Tierp

Ersättare

1. Per Ström, Uppsala

2. Agnetha Andersson, Tierp

3. Monica Lindgren Pettersson, Uppsala

4. Sverker Åslund, Uppsala