Distriktsårskonferens 2016

Distriktsårskonferens 2016

dak 2015

Välkommen på distriktsårskonferens

Tid: Söndag 13 mars kl 10.00-16.00

Plats: Folkets Hus, Centralgatan 1, Heby

Även medlemmar som inte är valda ombud är välkomna att närvara på distriktsårskonferensen. Anmälan inklusive ev önskemål om specialkost sker då till [email protected] senast 6 mars. Varmt välkommen!

Årskonferensen är distriktets högsta beslutande organ och består av ombud från partiföreningarna
valda på partiföreningarnas medlemsmöten. Konferensen är öppen för åhörare.
Årskonferensen behandlar distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för
det gångna verksamhetsåret samt landstingsgruppens rapport. Vidare beslutar årskonferensen om
verksamhetsplan för det kommande året, behandlar inkomna motioner samt väljer distriktsstyrelse,
revisorer och valberedning.

Motioner
Motioner ska ha inkommit till distriktsexpeditionen senast den 31 januari, helst via e-post till
adressen [email protected] Det går också bra att skicka dem till distriktsexpeditionen,
på adressen Vänsterpartiet Uppsala län, Vretgränd 18, 753 22 Uppsala.

Nomineringar
Årskonferensen väljer distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer och valberedning. Det går bra
att nominera som enskild medlem, eller genom beslut av en partiförenings styrelse, medlemsmöte
eller årsmöte. De nominerade ska vara tillfrågade. Deadline för nomineringarna är den 31
januari.
Nomineringar till distriktsordförande, distriktsstyrelse och revisorer skickas till distriktets
valberedning, på e-postadressen t [email protected]
Nomineringar till ny valberedning skickas till valkommittén senast den 31 januri på
e-postadressen [email protected]

Ombud
Ombud och ersättare väljs av partiförenings medlemsmöte eller årsmöte och måste anmälas till
[email protected] senast 15 februari. Ombudsfördelening nedan.
Partiförening kan endast välja ombud bland sina egna medlemmar. Ledamot av distriktsstyrelse kan
ej väljas till ombud

Ombudsfördelning:

  • Vänsterpartiet Enköping: 3 ombud
  • Vänsterpartiet Heby: 2 ombud
  • Vänsterpartiet Håbo: 2 ombud
  • Vänsterpartiet Knivsta: 2 ombud
  • Vänsterpartiet Tierp: 3 ombud
  • Vänsterpartiet Uppsala: 33 ombud
  • Vänsterpartiet Älvkarleby: 2 ombud
  • Vänsterpartiet Östhammar: 2 ombud