Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Pressmeddelande: Låt patienterna testa sig själva

Låt patienterna testa sig själva Drygt 6000 patienter i länet behandlas med blodförtunnande läkemedel. Vi vet också att många fler skulle behöva en sådan behandling, t ex patienter med förmaksflimmer, för att undvika stroke. Det vanligaste läkemedlet är Waran (warfarin), ett väl beprövat läkemedel. Alla dessa patienter behöver idag regelbundet besöka sjukvården för att ta prover. Några patienter har själva bekostat en egen apparat för självtest. Det kan röra sig om kostand på ca 6000 kr. Vänsterpartiet föreslår i en motion att de patienter som det passar för, ska erhålla utbildning och utrustning för självtest i hemmet av landstinget. Andra...

Vänsterpartiet vill ha gratis kollektivtrafik i Uppsala län

Vänsterpartiet presenterar idag en statlig satsning på avgiftsfri kollektivtrafik i Uppsala län. Reformen är ett försök där Uppsala tillsammans med Örebro län ska pröva effekterna av avgiftsfri kollektivtrafik. Jonas Sjöstedt berättar om förslaget: – För att klara klimatet måste fler ställa bilen och åka kollektivt. Därför vill vi göra storskaliga försök med avgiftsfri kollektivtrafik och vi börjar med Uppsala och Örebro. Visar det sig lyckat ska reformen spridas så att fler svenskar får tillgång till avgiftsfri kollektivtrafik. Det är bra för klimatet men är också en fråga om rättvisa och ökad frihet. Ingen ska hindras från att resa kollektivt för att man inte...

Vänsterpartiet slår ett slag för trådbussen!

Vänsterpartiet i Uppsala län lämnar idag in en motion med förslag att utreda alternativet med trådbussar i Uppsala. Nyligen presenterades kostnadsuppgifter för spårvagnstrafik i Uppsala. Kostnaden för ca 20 km hamnade på mellan 5,7 och 8,7 miljarder kronor. Det är stora pengar och stora investeringar där den framtida finansieringen är osäker. Ett beprövat alternativ är trådbussen. Den används allt mer i stora städer runt om i världen. Moderna trådbussar är tystare och mer flexibel än spårvagnen, är mer miljövänlig och har nästan samma kapacitet och låga driftskostnad. Anläggningskostnaden för ett trådbussystem ligger på ca 10 miljoner kronor per kilometer jämfört...

PRESSMEDDELANDE: Höjd skatt för mer vård – bättre löner och ordning i ekonomin

2014-05-21 PRESSMEDDELANDE Höjd skatt för mer vård – bättre löner och ordning i ekonomin Vänsterpartiet i landstinget lägger idag fram ett alternativt budgetförslag. En budget som utgår från verkligheten och som finansierar nödvändiga reformer men som också räddar landstinget ur en ekonomisk kris. Den borgerliga majoritetens noll-budget är fullständigt orealistisk och riskerar att sätta landstinget i en ännu sämre ekonomisk situation än idag. Den borgerliga politiken att privatisera så mycket som möjligt har misslyckats och är kostnadsdrivande och har inte kortat vårdköerna. Det är dags att sätta fokus på patienternas behov och inte på privata vårdgivares önskemål. Sluta privatisera, satsa...

Återbetalade pengar från AFA Försäkring tillhör de anställda!

PRESSMEDDELANDE 2013-11-12 Försämrade sjukskrivningsregler har gjort att kollektivavtalsförsäkringarna genom AFA Försäkring går med kraftiga överskott. Det är genom att anställda, bl a inom landstinget, inte längre får vara långsjukskrivna och få sjukpenning eller sjukersättning, som kommuner och landsting nu får stora återbetalningar från AFA Försäkring. Förra året fick landstinget tillbaka 119 miljoner kronor och för i år är återbetalningen 129 miljoner kronor och därmed möjliggjort ett plusresultat. ”Vänsterpartiet kräver nu att dessa pengar, minst en tredjedel för i år, ska återgå till personalen”, säger Vänsterpartiets landstingsråd Sören Bergqvist. ”Varför ska arbetsgivaren ensidigt förfoga över återbetalningarna från AFA Försäkring?” Vänsterpartiet föreslår...

Åtstramningspolitik utan vetenskaplig grund

– Detta är ytterligare en spik i kistan för högerns argument om att det bara finns ett sätt att lösa krisen. I verklighten bygger dock åtstramningspolitiken inte alls på forskning utan på en nyliberal ideologi, säger Mikael Gustafsson,Europaparlamentariker (V) De nya rön som ekonomerna Michael Ash, Thomas Herndon och Robert Pollin nu kommit med i sin rapport, publicerad på University of Massachusetts Amherst, visar att grunden för EU:s katastrofala åtstramningar i t.ex. Grekland och på Irland och vår egen finansministers politik i Sverige alltså inte längre kan hänvisas till att vara vetenskapligt underbygd. – Däremot finns det mycket forskning som...

Krav på landstingen att avskaffa klasskillnaderna i cancervården

Enligt socialstyrelsens Nationella utvärdering av viss cancervård, som publiceras i dag, får kvinnor och män med kort utbildning som har bröst-, prostata-, tjocktarms– eller ändtarmscancer sämre vård än dem med längre utbildning. Det är både tillgången till diagnostik och behandling samt stödjande åtgärder som är ojämlikt fördelad. – Att det finns stora ekonomiska och sociala skillnader i det svenska samhället är väl känt, men klassklyftorna ska inte tillåtas påverka din livskvalitet eller överlevnad om du råkar få cancer, säger Mia Sydow Mölleby, riksdagsledamot för Vänsterpartiet. – Det är ändå bra att Socialstyrelsens undersökning visar vilka brister som finns. Nu måste...

Hatet mot kvinnor måste få ett slut

    På bild Rossana Dinamarca, riksdagsledamot Den senaste tiden har ett flertal exempel framkommit gällande hatet mot kvinnor. Kvinnor som deltar i samhällsdebatten får utstå sexistiska kränkningar och hot i kommentarsfält, direkt i mejlen eller via telefonsamtal och sms. Kvällens Uppdrag Granskning i SVT kommer ytterligare att visa på hur utbrett och omfattande hatet är. – Alla måste ta ansvar för att bemöta det hat som kvinnor utsätts för, enbart för att de är kvinnor. Vänsterpartiet kommer att göra det tydligare framöver. Som man och debattör är jag inte tillnärmelsevis så utsatt som de kvinnor som deltar i samhällsdebatten. Det är helt...

Vänsterpartiet har ökat för tredje året i rad

På bilden Aron Etzler, Vänsterpartiets partisekreterare När de flesta partier minskar i medlemsantal går Vänsterpartiet istället starkt framåt. 1 januari 2013 hade partiet 12274 medlemmar. Det är det högsta medlemsantalet sedan 2003 och en nettoökning med 1028 medlemmar. Förutom valåret 2010 så måste man gå tillbaka till 1998 för att hitta en nettoökning på fler än tusen medlemmar. Alla distrikt utom tre ökar sitt medlemsantal. I absoluta tal ökar Storstockholm mest med 257 medlemmar, i relativa tal ökar Blekinge mest med 16,9 procent. Förutom Blekinge har Jämtland, Uppsala län och Västerbotten medlemsökningar på över 15 procent. Totalt ökar 13 distrikt...