Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Satsa på järnväg och kollektivtrafik istället för bilar!

På morgonen den 4 juni fanns politiker runt om i Mälardalen ute på tågstationer och resecentra för att manifestera den överenskommelse kring infrastruktursatsningar som bär namnet ”En bättre sits!”. Vi har valt att inte delat i manifestationen eftersom det inte råder enighet kring överenskommelsen.   Vi har valt att inte delat i manifestationen eftersom det inte råder enighet kring överenskommelsen. Tidigt i processen släppte man tanken på en bärkraftig konsensuslösning och villkorade ”Förbifart Stockholm” som del i överenskommelsen. Det betyder att alla partier, utom miljöpartiet och vänsterpartiet, vill satsa på en ny motorväg utanför Stockholm för dryga 26 miljarder kronor....

Mer infrastruktur till Uppsala län

Riksdagsgruppen har begärt in synpunkter på vilka infrastruktursatsningar Vänsterpartiet ska driva i riksdagen. Här kan ni läsa svaret från Uppsala län. Svaret har formats efter diskussion i distriktsstyrelsen av Jacob Johnson, Sören Bergqvist och Ilona Szatmari Waldau. Den borgerliga regeringen kanske inte lyssnar på dessa goda förslag fast de letar sig in i Vänsterpartiets riksdagsmotioner, men vi hoppas på ett framtida bruk. Infrastrukturinvesteringar – remiss 2 Vänsterpartiet Uppsala Län har tagit del av underlaget för remiss 2 vad gäller Vänsterpartiets förslag till infrastrukturinvesteringar för perioden 2012 – 2019 och vill framföra följande synpunkter. JärnvägarÖrsundalänken mellan Enköping och Uppsala är lagd...

Sjukvård åt alla på lika villkor!

Ulla Andersson, riksdagsledamot från Gävleborg, Jacob Johnson, riksdagsledamot från Uppsala och Sören Bergqvist, landstingsråd Uppsala, besökte idag migrationshälsan Cosmos. Hälsans betydelse för mottagande, introduktion och integration av asylsökande och för de med uppehållstillstånd kan inte nog betonas        Tidiga insatser stärker       individen och ökar chansen för en egen försörjning, samtidigt som       både Migrationsverket och landstinget slipper stora vårdkostnader       senare.        När regeringen nu lägger ett lagförslag om begränsad rätt till       hälso- och sjukvård för asylsökanden står den inte upp till       internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter eller till       Hälso- och sjukvårdslagen. Den säger inte heller något om de gömdas       behov av...

Vänsterpartiet 90 år

I detta nummer, 6, 2007 av Upplandsfolket refereras de flesta inläggen på Vänsterpartiet Uppsala seminarium om Vänsterpartiets 90 år. Många läsvärda saker och allt finns i pdf-filen du hittar här. Upplandsfolket nr 6, 2007, som också är årets sista nummer.

Lyckad invigning

Många tog tillfället i akt att bekanta sig med Vänsterpartiets nya lokaler i Uppsala. En uppvaktning med gåvor kom från ABF, Vårdförbundet, SEKO och SJöfolksförbundet. Invigningstalen sköttes av Sören Bergqvist (v), landstingsråd och Ilona Szatmari Waldau (v), kommunalråd. De hoppades på att dessa nya lokaler precis som starten i de förra lokalerna skulle leda till en utveckling av verksamheten. Distriktets ordförande Maria Fregidou-Malama stod värd och bjöd in gästerna till kalas med räksmörgåstårta och andra förfriskningar.Det minglades friskt i lokalerna, mellan äldre och yngre medlemmar och nya och gamla med och utan barn.