Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Ska personalfrågor beslutas av fastighets- och servicenämnden?

Landstingsstyrelsen 2016-04-05 YTTRANDE Ärende 91 Reglemente och arbetsordning för styrelser och nämnder I gällande reglemente och arbetsordning finns inget skrivet om fastighets- och servicenämnden möjlighet att besluta om förändringar av olika avgifter. Det skulle kunna tolkas som om ingen beslutsrätt finns eller att det inte finns några begränsningar i beslutsrätten. De allra flesta avgifter inom nämndens verksamhetsområde är relativt självklara utifrån gällande regler, t ex hyresmodellen, eller utifrån preciserade beslut, t ex för vissa investeringar. För att undanröja oklarhet om befogenheten är det bra om landstingsfullmäktige ger nämnden det uppdraget. Ibland kan det dock handla om större förändringar eller förändringar...

Synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram 2.0 för Uppsala län

Synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram 2.0 för Uppsala län Inledningsvis konstaterar Vänsterpartiet att det finns bra förutsättningar och goda intentioner för att utveckla den regionala kollektivtrafiken. Mycket av det som finns i remisshandlingen kan och kommer att bidra till en effektivare och bättre kollektivtrafik. Klimat- och miljöutmaningarna pekar dock på att det finns goda skäl för att öka takten för en minskad bilism till förmån för det kollektiva resandet. De faktiska miljö- och klimatmålen preciseras och skärpas. Det samma gäller för den sociala hållbarheten och som även behöver stärkas vad gäller jämlikhet och jämställdhet. Vänsterpartiet kan tyvärr konstatera att könsperspektivet helt...

Information om val av landstingsråd och gruppledare

Under veckan har det varit flera artiklar om processen kring vårt val av landstingsråd och gruppledare i medierna. Distriktsstyrelsen skulle därför vilja göra några viktiga klargöranden. Den 10 augusti gav distriktsstyrelsen valberedningen i uppdrag att snarast möjligt efter valet lämna förslag till landstingsråd och gruppledare för beslut i distriktsstyrelsen. Vänsterpartiet arbetar aktivt med att fördela uppdrag på flera personer för att få en spridning av ansvar och makt och för att få fler som företräder vårt parti. Framgången i landstingsvalet gjorde att valberedningen såg möjligheten till en sådan lösning i landstinget. Vi har nu resurser som motsvarar minst 110 procents...

Den nya feministiska vågen är här

Internationella kvinnodagen 8 mars Vänsterpartiets fokus inför och under internationella kvinnodagen 8 mars 2014 är samtyckeslagstiftningen, kvinnors rätt till sin kropp och sitt liv. 8 mars är ett bra tillfälle att få fart på feministiska aktiviteter ute i landet, på bloggar, Facebook, Twitter och Instagram. Dukan också engagera dig för samtyckeslagstiftningen. Det behövs feministisk förändring. Medan nästan alla säger sig vara för jämställdhet så händer det fortfarande alldeles för lite. Behovet av feministisk förändring krävs för att ta tillvara det livsviktiga arbete som kvinnor gör i välfärden. Det krävs feministisk förändring eftersom allt fler unga tjejer skär sig, killarnas betyg...

Efter Kärrtorp: Dags för övriga partier att ta sitt ansvar mot rasismen

Med anledning av nazistattacken mot en fredlig antirasistisk manifestation i Kärrtorp i söndags manifesteras det idag på många platser runt om i landet mot nazism och rasism. – Vänsterpartiet Uppsala län stödjer torsdagens manifestation i Uppsala och menar att det är viktigare än någonsin att alla står upp mot rasism och nazism och visar att solidariteten är starkare, säger Jeannette Escanilla, distriktsordförande för Vänsterpartiet Uppsala län. Vänsterpartiet arbetar ständigt och konsekvent mot rasism och nazism. I och med den våldsamma attacken i Kärrtorp har det nåtts en gräns som kräver att andra partier också tar ett politiskt ansvar och sätter...

I UNT 8 december: Ändra den dyra bidragspolitiken

Om fler har a-kassa kan de kommunala arbetsmarknadsprogrammen avvecklas och alla arbetssökande i stället erbjudas bättre stöd från Arbetsförmedlingen, skriver Jacob Johnson och ­Jeanette Escanilla. Kommunernas kostnader i Uppsala län för ekonomiskt bistånd har ökat på grund av regeringens misslyckade arbetsmarknadspolitik. Att nivåerna i arbetslöshetsförsäkringen är så låga och att allt fler helt står utan ersättning, gör folk fattiga. En allt större andel av dem som söker försörjningsstöd hos socialtjänsten gör det helt enkelt för att de är arbetslösa och har otillräcklig eller ingen ersättning från a-kassan. Läs hela på: http://www.unt.se/debatt/andra-den-dyra-bidragspolitiken-2004178.aspx

3800 nya jobb i Uppsala län med Vänsterpartiets budget

Vänsterpartiets budget innehåller satsningar som ger 3800 antal nya jobb i Uppsala län. Regeringens politik har lett till att långtidsarbetslösheten i länet har ökat med 59 procent sedan 2006, visar nya siffror. – Arbetslösheten är ett jättestort problem, inte minst den skenande långtidsarbetslösheten. Vår ambition är att skapa 3800 antal nya jobb inom skola, vård och omsorg samt lärlings- och traineeanställningar, säger Jacob Johnson, riksdagsledamot Vänsterpartiet i länet. Regeringen saknar politik för nya jobb. Istället för investeringar sänker de bolagsskatten vilket gynnar storbolagen och bankernas ägare. Regeringen prioriterar stödja bankerna som bidragit till krisen framför arbete till ungdomar. – Det...

Stöd Ship to Gaza

Vid torgmöte på Stora torget i Uppsala idag sa jag bl a: Vi är samlade idag för att hedra offren för Israels anfallskrig mot Gaza för ett år sedan, för att uttrycka vår solidaritet med det palestinska folket, för att protestera mot Israels krigspolitik och för att kräva att Sverige, EU och det internationella samfundet vidtar åtgärder så att Israel måste inleda förhandlingar för en rättvis fred mellan Palestina och Israel. Vi är samlade för att uttrycka vårt stöd för Ship to Gaza och för att uppmana Uppsalaborna att stödja detta humanitära projekt för stöd till den lidande befolkningen i...

Nytt bloggverktyg för riksdagsledamöterna

Nu byter Vänsterpartiet bloggverktyg och Vänsterpartiets riksdagsledamot Jacob Johnson är en av de första att införa det nya verktyget. Det betyder att om du har en länk till Jacobs blogg så måste den ändras. Se artikeln för den nya länken.  Här ndedan finns den nya länken, men också ett stycke från senaste inlägget: Vår debatt om Areella näringar, landsbygd och livsmedel  pågår samtidigt med klimatförhandlingarna i Köpenhamn. Man kan nog säga att världen pendlar mellan hopp och förtvivlan. Det finns trots allt fortfarande hopp om att världens ledare ska samla sig till en uppgörelse som i alla fall inte omöjliggör att...