Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Blågröna nedskärningar slår mot lasarettet i Enköping

Lasarettet i Enköping
”Vissa pass får man springa snabbare, och snabbare och snabbare för att hinna med”.    Citatet är från en sjuksköterska på lasarettet i Enköping som nyligen intervjuades i SVT. Det illustrerar situationen för många vårdanställda. Just nu pågår heroiska arbetsinsatser över hela landet för att bekämpa Covid 19. Samtidigt, mitt under århundrades pandemi, kan vi läsa om att lasarettet drabbas av neddragningar. (E-P 10/1-21) Det kommer inte som en överraskning. Redan i juni varnade Vänsterpartiet för att de blågrönas hälso- och sjukvårdsbudget var otillräcklig. I september väckte jag en fullmäktigedebatt om konsekvenserna för lasarettet. Då drog de blågröna undan ett hot om köp av privatröntgen som skulle ha slagit hårt mot lasarettets ekonomi. Men neddragningar på 20 miljoner kronor eller 3,9 procent av lasarettets...

Ta IVOs granskning – och de äldre – på allvar!

Coronan har under året vänt upp och ned på vår region. Precis som invånarna i hela Sverige behövt skaffa sig nya vanor och arbetssätt har vårdpersonalen i Region Uppsala behövt ställa om för att hantera pandemin. Och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), den statliga myndighet som granskar vården, har med anledning av coronapandemin gjort en tillsyn av regionernas ansvar när det gäller medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende, och nyligen blev de klara med Uppsala. Det var ingen upplyftande läsning. IVO fann att regionen brustit som vårdgivare och...

Kärnvapenfritt Region Uppsala

På Internationella dagen för neutralitet den 12:e december slår Vänsterpartiet Uppsala län och våra partiföreningar i Uppsala, Heby, Enköping, Håbo och Tierp samt Region Uppsala vakt om Sveriges neutralitet och säkerhet. Därför har alla partiföreningar till sina kommunfullmäktigen och distriktet till regionfullmäktige lämnat in motion om att ansluta sig till International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) stadsupprop för att ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud.  Städer utgör ett mål i händelse av kärnvapenkrig. Den ökade oron i närområdet och stormakternas posering mot varandra gör frågan till en angelägenhet. Den planerade flygflottiljen i Uppsala, ledningsregementet i Enköping och närhet till strategiska...

Lägg inte ner ETP!

Photo by Michelle Chiu on Unsplash.
Jag blir inte förvånad men ändå beklämd när jag i UNT får läsa om förslaget att Enheten för transkulturell psykiatri (ETP) ska läggas ner. Jag har följt ETP under många år i flera roller och vet att deras kompetens är unik och behövlig. Jag besökte ETP första gången på 80-talet i min roll som skötare, senare som ordförande i Invandrarnämnden i Uppsala kommun kring sekelskiftet och inte minst som landstingsråd och ordförande i ett stort EU-projekt (Aros asyl). I Invandrarnämnden startade vi ett hälsoprojekt riktat mot invandrarkvinnor och i Aros asyl hade vi många aktiviteter som handlade om hälsans betydelse...

Vik. ombudsman till Vänsterpartiet Uppsala län

Photo by Eugene Chystiakov on Unsplash.
Vänsterpartiet Uppsala län söker en vikarierande ombudsman på 80% till 100% fram tills juni. Möjlighet till förlängning finns. Vi söker dig som är en doer, som vill arbeta med att stärka Vänsterpartiet Uppsala läns organisation och stärka socialismen och feminismen! Tjänsten Som ombudsman är du spindeln i nätet i Vänsterpartiet Uppsala län. Du är kontakten för medlemmarna till distriktet, stödjer distriktsstyrelsen i deras arbete och är med och anordnar större distriktsträffar så som distriktsårskonferens och region- och kommundagar. Därtill tillkommer arbetsuppgifter som att stödja medlemmar om de vill anordna utbildningar, partiföreningar i deras politiska gräsrotsarbete samt att stödja kassören i...

Vården behöver mer än applåder

Trött sköterska
Coronapandemin gör livet svårare, särskilt för välfärdsarbetare. Sjukvårdspersonalen bär ett tungt lass. Likaså de som jobbar inom hemtjänst och äldrevård, ofta med låga löner och osäkra anställningar. UL:s busschaufförer utsätts för smitta för att andra ska kunna komma till jobbet. Många tjänstemän jobbar extra, och inte alla har det så lätt när de arbetar hemma. Region Uppsalas sjukvårdsledning hanterade vårens utmaning väl, och vi hade i början på hösten ett bättre läge vad gäller uppskjuten vård än många andra regioner. Det är tack vare personalens insatser. Och det har inte varit utan pris. Många har  fått byta arbetsuppgifter och ta...

Utöka samtalsstödet under coronan

Samtalsstöd. People vector created by pch.vector - www.freepik.com
Coronasmittan har återigen slagit sitt grepp om vårt län, antalet smittade har ökat drastiskt och sjukvårdens personal arbetar långa arbetspass. Många har bytt arbetsuppgifter för att möta det enorma vårdbehovet, och det är inte ovanligt att personalen når taket för övertid och riskerar att bli utarbetade. Allt detta har naturligtvis påverkat den psykiska hälsan negativt. – Idag får visserligen personal som känner av psykiska besvär vända sig till företagshälsan, berättar Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet. Men det enda de får utan särskilt godkännande från närmaste chef är en enda träff med psykolog. Insatsen brukar bestå av tre träffar. . Vänsterpartiet har därför...

Straffa inte pensionärerna!

Buss 774
Idag röstade Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden i Region Uppsala för att till 2021 höja priserna i kollektivtrafiken, och allra mest för pensionärer och ungdomar. Ett årskort för pensionärer som betalas via autogiro höjs med hela sju procent, långt över inflation. Vänsterpartiet var det enda parti som röstade för att inte höja några priser, och yrkade istället för att utreda möjligheten att införa ett årskort enligt den modell som staden Wien har, dvs motsvarande en tia om dagen vid betalning via månatligt autogiro. Det skulle innebära att ett årskort i Uppsala län skulle kosta 3650 kronor.– Övriga partier saknar visioner för kollektivtrafiken, säger Neil...

Stå upp för arbetare under pandemin!

Handelsanställd i livsmedelsaffär
Som Vänsterpartiets regionråd ser jag det som en del av mitt jobb att framhäva de som arbetar inom välfärden. De gör underverk men får ofta nedskärningar, hot om privatisering och låga löner som tack.  Just nu tänker jag särskilt på de som sliter med att ta hand om oss under coronapandemin. Undersköterskorna och sjuksköterskorna på intensivvården har ett helvete, rent ut sagt. De som jobbar inom hemtjänsten och äldrevården bär ett tungt lass för att skydda de mest utsatta, många gånger med låga löner och osäkra anställningar. UL:s busschaufförer utsätter sig dagligen för smitta för att andra ska kunna komma...

Vänsterpartiets regionbudget för 2021: ”Det krävs mer än applåder”

Vänsterpartiet lade fram sitt budgetförslag för 2021 vid regionstyrelsens oktobermöte – ett sammanträde som överskuggades av av Folkhälsomyndighetens beslut om lokala råd för länet. – Antalet patienter på intensiven ökar raskt och det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska spridningen av covid, säger Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet. Det understryker också hur viktigt det är med en politik för att stärka sjukvården och ge vårdpersonalen en anständig arbetsmiljö. Tyvärr vill de blågröna istället privatisera delar av Akademiska. Då blir vården mer splittrat och ojämlik just när vi behöver samla oss för att bekämpa coronaviruset. I Vänsterpartiets budgetförslag...