Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Ny majoritet i landstinget i Uppsala län

Valresultatet 2014 innebar ett maktskifte i landstinget. Väljarna röstade för en förändring av sjukvården och kollektivtrafiken och för ordning och reda i landstinget. Vi kommer att ta krafttag för att återskapa en god kvalitet i vården, utveckling av kollektivtrafiken och för en bättre arbetsgivar- och personalpolitik. Nedanstående program presenterades vid dagens presskonferens. Hela majoritetsprogrammet presenteras senare.   SJUKVÅRD Sjukhusvården Både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska ges stabila förutsättningar och realistiska budgetar för att kunna utvecklas i landstingets regi. Uppdrag och ekonomi ska hänga ihop. Vårdgarantin och kortare köer Vårdgarantin ska uppnås och bibehållas under mandatperioden samtidigt som antalet väntande...

Vänsterpartiet gör skillnad

Idag har finansministern presenterat regeringens höstbudget för 2015. Budgeten är ett resultat av förhandlingar mellan regeringen och Vänsterpartiet och innebär en ny riktning jämfört med de senaste årens högerpolitik. – Politik ska göra skillnad. När vi blev tillfrågade av regeringen om att förhandla fram en budget hade vi några tydliga målsättningar: skattepengar ska gå till det de är avsedda för och vinstintresset ska inte styra välfärden, inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska och välfärden ska få ökade resurser. Det har vi lyckats få gehör för och det är vi mycket nöjda med, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet....

Val av landstingsråd och gruppledare

Måndagkvällen den 13 oktober sammanträdde distriktsstyrelsen för att fatta beslut i frågan om landstingsråd och gruppledare. Vänsterpartiet arbetar aktivt med att fördela uppdrag på flera personer för att få en spridning av ansvar och makt och för att få fler som företräder vårt parti. Framgången i landstingsvalet gör att vi nu har möjlighet till det i landstinget. Under våren och sommaren fanns det två kandidater till landstingsråd. Strax före distriktsstyrelsemötet den 28 september drog en av kandidaterna tillbaka sin kandidatur. Distriktsstyrelsen uttryckte ändå en önskan om två landstingsråd i enlighet med våra maktdelningsprinciper och gav i uppdrag till valberedningen att...

Överenskommelse om en välfärd utan vinstintresse

Vänsterpartiet och den S-ledda regeringen har gjort en överenskommelse om vinster i välfärden. En seger för välfärden, kallar Jonas Sjöstedt överenskommelsen. Överenskommelsen innebär att skattepengar ska gå till just den verksamhet de är avsedda för och att överskott som huvudregel ska återinvesteras i verksamheten. Den presenterades på en pressträff i riksdagen av Jonas Sjöstedt, Ulla Andersson, Stefan Löfven och Gustav Fridolin. Ulla Andersson har lett Vänsterpartiets förhandlingsgrupp och hon var glad när hon presenterade innehållet: – Vi är mycket nöjda med att vi nu är överens om att skattemedel ska användas till just den verksamhet de är avsedda för och...

V har mer än 50 procent kvinnor i kommuner, landsting och riksdag

57,9 procent kvinnor i landstingsfullmäktige, 50,7 procent i kommunfullmäktige och 57 procent i riksdagsgruppen. Nu har valmyndigheten räknat klart och Vänsterpartiet är det riksdagsparti som är tveklöst bäst när det gäller kvinnors representation: mer än 50 procent kvinnor på samtliga nivåer. – Det känns jätteroligt att vi har uppnått våra målsättningar om jämställd representation. Orsaken till att vi lyckats så bra är att vi har synliggjort våra brister och jobbat aktivt för en förändring, säger Ida Gabrielsson, ordförande i Vänsterpartiets kvinnonätverk. Vänsterpartiets kvinnonätverk har bland annat genomfört separatistiska träffar och utbildningar, tagit fram en internfeministisk handbok och sammanställt en lathund...

Tåget ska gå som på räls igen!

I morse bjöds pendlarna i Uppsala på kaffe, bulle och information om hur tågen kan förbättras. I flygbladet beskriver Emma Wallrup, förstanamn till riksdagen från Uppsala län, hur mycket av skattepengarna som försvinner från järnvägsunderhåll till vinster och vilka åtgärder som krävs för att förbättra underhållet. I kort handlar det om att förstatliga banunderhållet och att helt stoppa avregleringen av tågtrafiken. Emma Wallrup kommenterar efteråt: De förbipasserande pendlarna är mycket positiva och vi får medhåll. Vi är inte de enda som tröttnat på sena tåg, dålig information och inställda resor! Järnvägen är inte till salu!

Heja personalen!

Morgonen bjöd på valrörelsens tidigaste kampanj för Vänsterpartiet Uppsala län. Klockan 6 samlades vi, med landstingsråd Sören Berggvist i spetsen, utanför Akademiska sjukhuset i Uppsala för att heja på personalen och visa att vi står på deras sida. På våra flygblad stod följande krav som vi vill genomföra efter valet, när vi sitter i majoritet i landstinget: 75 miljoner kronor för mer personal och mer vård Inga fler sparprogram för Akademiska sjukhuset Låt Akademiska slippa internränta på gamla underskott. Det frigör 49 miljoner kronor för personalförbättringar! 50 miljoner kronor för höjda löner och kompetensutveckling Lyft de kvinnodominerade yrkesgrupperna En lönestrategi...

TV-debatt om sjukvården i Uppsala

Idag var det dags för debatt om sjukvården i Uppsala län på SVT Uppland. Sören Bergqvist, landstingsråd och andranamn på landstingslistan, representerade Vänsterpartiet. Hela debatten går att se här. Sören Bergqvist kommenterar efteråt: Borgarna slapp lindrigt undan i dagens sjukvårdsdebatt. Det var svagt av programledaren att inte pressa på om de långa vårdköerna som växt under mandatperioden – från 8 000 i kö för att träffa specialistläkare till nästan 11 000 idag och från 3 500 i väntan på operation eller behandling till 3 800 idag. Det var också svagt att ägna de sista minuterna till en organisationsfråga istället för hur...

Jonas Sjöstedt i Uppsala

Igår, måndag, talade Jonas Sjöstedt utanför Vänsterpartiets valstuga på Stora torget i Uppsala för en jublande publik. En stor skara människor mötte Jonas redan när han kom och växte allt eftersom under talets gång. Under det 30 minuter långa talet hann han avhandla allt ifrån vinster i välfärden och en rättvis skola, till feminism och hur vi hindrar SD:s inflytande i politiken. ”Vänsterpartiet är den enda garanten för verklig förändring”, sa han och möttes av en av många applåder. När han sedan bemötte Folkpartiets Feminism utan socialism-kampanj och bad publiken lista alla jämställdhetsreformer FP drivit de senaste 8 åren var det däremot knäpptyst....

Vänsterpartiet vill ha gratis kollektivtrafik i Uppsala län

Vänsterpartiet presenterar idag en statlig satsning på avgiftsfri kollektivtrafik i Uppsala län. Reformen är ett försök där Uppsala tillsammans med Örebro län ska pröva effekterna av avgiftsfri kollektivtrafik. Jonas Sjöstedt berättar om förslaget: – För att klara klimatet måste fler ställa bilen och åka kollektivt. Därför vill vi göra storskaliga försök med avgiftsfri kollektivtrafik och vi börjar med Uppsala och Örebro. Visar det sig lyckat ska reformen spridas så att fler svenskar får tillgång till avgiftsfri kollektivtrafik. Det är bra för klimatet men är också en fråga om rättvisa och ökad frihet. Ingen ska hindras från att resa kollektivt för att man inte...