Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Förtydligande med anledning av personalutskottets förslag till en ny tobakspolicy

Den senaste handlingsplanen för en rökfri arbetsplan antogs år 2004. Olika förvaltningar har därefter antagit egna styrande dokument vad gäller användning av tobak under arbetstid. Personalutskottet i landstinget har nu lagt ett förslag till uppdaterad handlingsplan samt ett förslag om införande av en gemensam tobakspolicy i landstinget. Än så länge är detta endast ett förslag från personalutskottet som så småningom kommer att behandlas av landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige. Vi är måna om att skapa en miljö som är så hälsosam som möjligt för anställda, patienter och andra som kommer i kontakt med landstingets verksamhet. Vi har aldrig förordat något förbud mot...

Vänsterpartiet gör skillnad i budgeten

Försenade, men välkomna reformer. Den slutsatsen drar Vänsterpartiet efter den senaste budgetuppgörelsen med regeringen. Satsningar på äldreomsorgen, förlossningsvården, höjt underhållsstöd och glasögonbidrag till alla barn var några av de saker som stod på dagordningen. På onsdagen presenterade finansministern regeringens förslag till vårproposition och vårändringsbudget. Förslagen är förhandlade med Vänsterpartiet och innehåller de flesta av de reformer som fälldes av Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna i höstas. Det är skillnad på höger och vänster i politiken. När regeringen väljer att samarbeta till vänster blir det mer resurser till välfärden och bättre livsvillkor för de som halkat efter på senare år. Många...

Veteraner tackades för 40 år i partiet

Vänsterpartiet växer sedan ett par år tillbaka så det knakar med massor av nya medlemmar. Några har dock varit med längre vilket uppmärksammades på distriktsårskonferensen i Tierp 29 mars när fem veteraner  tackades för sina minst 40 år i partiet. – Det har varit väldigt roliga år och lärorika år i Vänsterpartiet vilket jag måste säga har bidragit mycket till min livskvalitet, sa Robin Dahl, som tidigare också varit gruppledare i landstinget och nu senast sammankallande i distriktets valberedning. Övrgia veteraner som i år varit medlemmar i partiet i 40 år är Tord Johansson och Krister Forsman. Tord var bland...

Distriktsårskonferens med ny styrelse och ordförande

Den 29 mars höll Vänsterpartiet Uppsala län distriktsårskonferens i Tierp. På mötet valdes en ny distriktsstyrelse och Lars Thor, Uppsala, valdes till ny distriktsordförande. Ett femtiotal personer, majoriteten av dessa ombud, deltog på distriktsårskonferensen i Tierp. Förutom att mötet antog en ny verksamhetsplan och budget för 2015, uppmärksammade årsmötet partiveteraner som varit medlemmar i partiet i 40 år. Årsmötet valde också en ny distriktsstyrelse. Lars Thor, Uppsala, valdes till ny distriktsordförande. Nya styrelsen för Vänsterpartiet Uppsala län: Lars Thor, ordförande, Uppsala Bengt Löfling, kassör, Heby Hanna Mörck, Uppsala Berit Bengtsson, Uppsala Alexander Karlsson, Tierp Britta Dalved, Enköping Yekbun Alp, Uppsala...

De rika skapar samhällsproblem

Jonas Sjöstedt pekar ut den alltmer ojämlika fördelningen mellan rika och fattiga som ett stort samhällsproblem, både globalt och i Sverige. Att 80 personer äger lika mycket som halva mänskligheten är ett problem för demokratin, försvårar klimatomställningen och förlamar utvecklingen.   Ojämlikheten mellan rika och fattiga är enorm. Sverige tillhör inte de länder där ojämlikheten är allra störst men den får ändå stora konsekvenser även här, skriver Jonas Sjöstedt i Aftonbladet idag. Faktum är att vi är bland de OECD-länder där ojämlikheten ökar allra snabbast. Sverige har 147 miljardärer och de är i dag rikare än någonsin. 119 stycken av...

Vänsterpartiet föreslår sänkta arvoden för riksdagsledamöter

  – Vi representerar samtliga invånare i Sverige, och när våra villkor skiljer sig väldigt mycket från de villkor som de allra flesta lever under är det stor risk att vi inte längre kan företräda alla, säger Mia Sydow Mölleby, ledamot i konstitutionsutskottet. Höga arvoden riskerar att skapa en förtroendeklyfta mellan de förtroendevalda och stora delar av befolkningen. – Vi fattar beslut som påverkar allas villkor, och då får inte våra villkor vara alltför annorlunda, säger Mia Sydow Mölleby. Med röstsiffrorna 292-18 röstade riksdagen ner Vänsterpartiets förslag. Se hela anförandet och läs motionen http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H201KU6#/pos=164

Manifestation för bättre arbetsvillkor

Tisdagen den 9 december samlades fackligt aktiva byggnadsarbetare på Sergels torg i Stockholm för att kräva schysta arbetsvillkor. Tält och glögg fanns på plats och det fördes engagerade diskussioner. Många var oerhört besvikna på den politiska utvecklingen just nu.  Christian Bengtzelius, ordförande i Byggnads Stockholm-Gotland, ansåg att den viktigaste frågan just nu är att Arbetsmiljöverket får sina pengar. – De fanns med i budgeten och nu är de borta, säger han. Situationen på arbetsplatserna är allvarlig, menar han, riskerna för olyckor är stor, eftersom många underentreprenörer gör att det blir problem med samordningen och villkoren blir dessutom sämre ju längre...

Öppet möte om landstingspolitik

Söndag 7 december hade Vänsterpartiet ett öppet möte om landstingspolitik på Grand i Uppsala. Ett drygt 30-tal intresserade medlemmar deltog och diskuterade idéer om hur vår politik i landstinget kan utvecklas och spridas under mandatperioden. Hanna Mörck från distriktsstyrelsen hälsade alla välkomna och informerade även om extravalet och vad det betyder för oss. Sedan presenterades den nya landstingsgruppen och därefter gjorde Sören Bergqvist en genomgång av majoritetsöverenskommelsen. Därefter diskuterades under tre timmar strategi, bland annat hur vi gör lokal politik av landstingsfågorna, vilka frågor vi bör utveckla och driva under mandatperioden, och hur vi ska synas som parti och inte...

Majoritetsprogram för landstinget i Uppsala län

Ett Uppsala län i hållbar utveckling – med hälsa och sjukvård i centrum Hela programmet som pdf: Majoritetsprogram för landstinget i Uppsala län, 2014-2018. INLEDNING Valresultatet den 14 september var tydligt – väljarna vill ha en ny inriktning på landstingets verksamhet. Mer av sammanhållen vård och ett tydligt ansvarstagande från den politiska nivån. I detta dokument beskriver vi därför en ny inriktning med tydliga prioriteringar för att utveckla verksamheten samt huvuddragen i vår politik under den kommande mandatperioden. Men också ett nytt sätt att styra och leda landstingets verksamheter. Vi har högre ambitioner för sjukvård, kollektivtrafik och kultur. Dessutom vill...

Palestinier i Uppsala tackar Vänsterpartiet

Palestinier i Uppsala tackade idag Vänsterpartiet med blommor för partiets stöd till det palestinska folket. Efter överlämningen av blommor fikade vi tillsammans och samtalade runt de närvarandes erfarenheter och talade om strategi för framtiden. En nyckelfråga för framtiden anser många vara rätten för  palestinska flyktingar att återvända till sitt hemland. Kampen för ett fritt Palestina fortsätter!