Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Jonas Sjöstedt talade på Vänsterdagarna

Jonas Sjöstedt talade idag inför över tusen vänsterpartister som samlats på Vänsterdagarna i Malmö. En stor del av talet handlade om hur Vänsterpartiet ska få med sig regeringen på de omfattande reformer Sverige behöver. – Nu är vi färdiga med mandatperiodens första år. Symbolerna för den borgerliga regeringsperioden är på väg bort, nu är det dags att skapa det man ska minnas av de här fyra åren. Mina vänner, nu ska vi växla upp. Ett budskap i talet var att det är Vänsterpartiet uppgift att komma med idéerna och ingjuta det nödvändiga självförtroendet i ett mer offensivt rödgrönt projekt. –...

Omvärlden måste agera mot attackerna mot de mänskliga rättigheterna i Turkiet!

I Turkiet utsätts just nu kurder och oppositionella för omfattande övergrepp och attacker. 8 september attackerades vänsterpartiet HDPs huvudkontor i Ankara och runt om i Turkiet har minst 120 av HDP:s lokala kontor attackerats. I parlamentsvalen 7 juni lyckades HDP ta sig in parlamentet och berövade det styrande AK-partiet dess majoritet. I östra Turkiet har kurdiska städer och byar isolerats och invånarna utsatts för våld och övergrepp. Samtidigt har oppositionella arresterat runt om i Turkiet och ett stort antal tidningar och websidor i har stängts ner. Över hela Turkiet attackeras människor som misstänks vara kurder eller sympatisörer till HDP. Vänsterpartiet...

Det behövs lagliga vägar att söka asyl

Idag saknas det nästan helt lagliga sätt för flyktingar att komma in i EU-länderna och söka asyl. Det gör att man inte kan få det skydd man behöver eller att man tvingas i händerna på flyktingsmugglare. Vänsterpartiet driver därför frågan om att inrätta lagliga vägar. – Det är bra att regeringen driver på för att alla EU-länder ska ta sitt ansvar. Men om vi inte får med oss hela EU behöver Sverige och andra länder gå före. Så länge människor hindras från att söka asyl kommer vi att få se båtar som sjunker och människor som dör på vägen hit. Det måste...

Miljardsatsning på miljonprogrammet

Vänsterpartiet är nu överens med regeringen om att satsa en miljard kronor årligen på att rusta upp och energieffektivisera framför allt miljonprogrammens bostäder. Förslaget är en del av budgetpropositionen för 2016. För att få ta del av upprustningsstödet krävs att det sker en omfattande renovering, att renoveringen innebär betydande energieffektivisering och att hyreshöjningarna efter renoveringen begränsas. Stödet ska gå till renoveringar som annars inte skulle ha blivit av. – Vänsterpartiet har länge drivit frågan om att införa ett upprustningsstöd riktat till boende i flerbostadshus. Jag är därför glad över att Vänsterpartiet och regeringen är överens om att miljonprogrammets flerbostadshus ska...

Jonas Sjöstedts sommartal i Umeå

I ett soligt Umeå höll Jonas Sjöstedt på söndagen sitt årliga sommartal. Jonas Sjöstedt talade om att stoppa klimatförändringarna, att bekämpa tilltagande psykisk ohälsa bland unga, att minska de ekonomiska klyftor och att bekämpa en unken nationalism. Jonas Sjöstedt presenterade också ett av Vänsterpartiets krav i budgetförhandlingarna med regeringen. Det handlade om en satsning på ökade resurser för att stärka ungas psykiska hälsa. Satsningen omfattar statliga stöd på 230 miljoner kronor årligen på en utveckling av ungdomsmottagningarnas arbete. – Vi behöver en skolhälsovård som är bra, med en dörr som står öppen till kuratorn. Men vi vill också ha bra...

Vi accepterar inga nedskärningar i sjukvården

Den 11 maj blev det offentligt att Vänsterpartiet kommer att lägga en egen budget i landstinget för 2016-2018 efter att överläggningarna med Socialdemokraterna och Miljöpartiet spruckit. Tvisten handlar främst om den framtida finansieringen av hälso- och sjukvården där S och MP inte ger full uppräkning och dessutom lägger effektiviseringskrav på samtliga verksamheter. Vi ser inte heller att nödvändiga satsningar på hälso- och sjukvården ryms under planperioden. Under slutet av planperioden tillkommer stora kostnader genom ökade hyreskostnader för Akademiska sjukhuset när nya byggnader står klara samt ökade pensions-kostnader. Socialdemokraterna kom till överläggningar med bundna mandat, max 55 öre skattehöjning under planperioden...

Mer pengar till vården – Vänsterpartiets förslag till landstingsplan och budget för 2016 – 2018

PRESSMEDDELANDE 2015-05-29 Vänsterpartiets budgetförslag i landstinget Mer pengar till vården Vänsterpartiet vill inte spara på vården utan utveckla den och göra den effektivare men absolut inte minska den. Vårdbehoven är stora, väntetiderna för långa och viktiga strukturella vårdreformer behöver rullas igång. Vi är överens med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om flera viktiga vårdreformer. Tyvärr ser vi inte i deras budget hur detta ska finansieras långsiktigt och dessutom läggs redan från början sparkrav på vården. Vi ser därför i dagsläget ingen möjlighet att komma överens om en gemensam budget annat än att vi måste överge för oss viktiga frågor. Vi vill dock...

Socialdemokraterna spräcker majoriteten i landstinget?

PRESSMEDDELANDE 2015-05-11 Vänsterpartiet gick till val på att stoppa de stora besparingarna på Akademiska sjukhuset, att tillföra mer pengar till vården för att korta vårdköerna och för att återinföra ett stadskort i Uppsala. Vi fick ett ökat stöd för vår politik, vi ökade från fyra till sex mandat i landstingsfullmäktige och bidrog därmed starkt till att en ny politisk majoritet kunde bildas. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet bildade majoritet och befäste detta i en gemensam överenskommelse. En kompromiss som ändå gav möjligheter. Det verkar nu som om Socialdemokraterna kommer att överge majoritetsöverenskommelsen. Det handlar om den planerade sänkningen av priset för...

1 maj: 1 200 tågade för trygga jobb

Runt 1 200 personer slöt upp i Vänsterpartiets 1 maj-tåg i Uppsala och gick tillsammans från Vaksala torg till Slottsbacken. Mycket fokus låg på en stärkt arbetsrätt och trygga jobb, inte minst i Jonas Sjöstedts tal. Efter tidig samling på Vaksala torg gick demonstationen till Slottsbacken där tal hölls av bland andra Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet. – Otryggheten på våra arbetsplatser är ett samhällsproblem. Otryggheten påverkar vår vardag, den påverkar styrkeförhållandena på hela arbetsmarknaden. Men på många arbetsplatser tar maj fajten, idag handlar strejker och konflikter ofta inte om lön utan om rätten till trygga jobb och rätten till...

Fakta kring landstingets tobakspolicy

Förslaget till tobakspolicy och handlingsplan har utarbetats i samråd mellan ledningskontorets HR-avdelning (personalavdelning), styrgruppen för hälsoinriktad hälso- och sjukvård och den lokala temagruppen för tobak i Uppsala län. Den har också remitterats och synpunkter inhämtats från koncernledningen (samtliga förvaltningschefer och ledande tjänstemän på ledningskontoret), HR-ledningsgruppen (förvaltningarnas HR-chefer m fl) samt fackliga företrädare genom samverkan. Landstingets personalutskott hade inga invändningar utan skickade i enighet förslaget vidare till landstingsstyrelsen. Som ordförande i utskottet är det naturligt att jag i första hand fick svara på frågor om detta. Det hade kunna gjorts bättre av mig men den mega-storm som bröt ut var inte...