Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala Län

Beslut om landstingsråd och politisk sekreterare

Distriktsstyrelsen beslutade på möte 20 juni om hur de resurser för landstingsråd och sekreterare som står till förfogande ska användas. Ytterligare en politisk sekreterare ska anställas på heltid 2017 och 2018. Mötet beslutade också att avsätta resurser för ytterligare ett landstingsråd på 60 procent under 2018. Beaktat att distriktsårskonferensen i mars i år gav distriktsstyrelsen i uppdrag att återkomma till nästkommande distriktsårskonferens med förslag att en eller flera landstingsrådskandidater utses vid en valkonferens, ansåg distriktsstyrelsen det rimligt att låta denna valkonferens fastställa toppnamnen och Vänsterpartiets landstingsrådskandidat i valrörelsen 2018, som då även får möjlighet att tjänstgöra som landstingsråd under 2018....

Förtrycket i Turkiet hårdnar alltmer

Uttalande av Vänsterpartiet Uppsala läns distriktsstyrelse med anledningen av sitautionen i Turkiet I samband EU-avtalet med Turkiet som innebär att EU bistår med pengar mot att Turkiet inte släpper igenom flyktingar till EU blundar omvärlden för de övergrepp som sker mot landets kurder. Sedan i juli förra året har flera städer invaderats med militär och utegångsförbud införts i flera omgångar, vilket lett till att civilbefolkningen inte haft tillgång till bland annat el och vatten.
 Städer har jämnats med marken av militärens bomber och flera kurdiska medier har rapporterat att militären även använt sig av kemiska vapen, civilbefolkningen främst kvinnor och...

Rapport från partikongressen i Örebro 5-8 maj

Vänsterpartiet Uppsala län har med tio ombud och två ersättare deltagit vid partiets kongress i Örebro 5-8 maj. Här rapporterar Tobias Smedberg, delegationsledare för Uppsala läns kongressombud, från dagarna i Örebro. Kongressen behandlade en rad mycket stora frågor varför den pågick en dag längre än normalt. Vi antog ett ekologisk-ekonomiskt program vilket syftar till att staka ut vägen för hur vi ska kunna skapa en ekonomi som ryms inom de resurser vårt enda jordklot har att erbjuda. För fjärde kongressen i rad valde kongressen att jämfört med partistyrelsens förslag skärpa skrivelser och tuffa till vår politik inom det miljö- och...

1 200 demonstrerade med Vänsterpartiet 1 maj

Årets förstamajdemonstration samlade över 1200 deltagare som i det sköna vårvädret traditionsenligt tågade från Vaksala torg till Slottsbacken. Därmed var Vänsterpartiet åter det med god marginal största första majtåget i Uppsala. Väl i Slottsbacken bjöds på tal av vårt kommunalråd Ilona Szatmári Waldau, Petri Perälä från Transportarbetareförbundet Avd 41, Ung vänsters Felix Yamba Yamba och Miranda Cox från Vänsterns Studentförbund. Avslutade gjorde årets huvudtalare Ulla Andersson, vice partiordförande och partiets ekonomisk-politiska talesperson. Ulla talade om vilken skillnad Vänsterpartiet och den politik vi driver gör, trots att vi inte sitter med i regeringen. Ung Vänsters kör Röda Lågan bjöd på uppskattad...

Vänsterpartiet drev igenom historisk satsning på välfärden

Vänsterpartiet har fått igenom sitt avgörande krav på 10 välfärdsmiljarder i budgetförhandlingarna med regeringen. Det är den största välfärdssatsningen sedan de generella statsbidragen infördes 1993. Nu kan kommunerna och landstingen anställa tusentals fler i framförallt vården, förskolan och omsorgen. -Det här kommer att göra skillnad på riktigt för alla de kvinnor som jobbar hårt i välfärden och alla de äldre och barnfamiljer som behöver välfärden för att livet ska fungera, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Satsningen på de 10 välfärdsmiljarderna är permanent och gäller från och med år 2017. Det konkreta förslaget kommer att läggas på riksdagens bord...

Vänsterpartiets förslag till parkeringsavgifter på Akademiska sjukhuset

Vänsterpartiet anser att parkeringsavgifterna för personalen behöver höjas till viss del. Dels för att göra det mer gynnsamt att välja bussen när det går, men dels för att inte hamna i ett läge där subventioneringen blir skattepliktig. I det förslag som lagts fram ska personalen betala avgift under hela dygnet. Vänsterpartiet tycker det är rimligt att personalen betalar avgift vardagar mellan kl 8 och 17. Dessa tider vardagar är också den tid det finns som mest med kollektivtrafik. Övriga tider kan det vara svårare att åka kollektivt. Det är också under dagtid vardagar som parkeringarna inte alltid räcker till på...

Rossana Dinamarca: Inga fler dödade kvinnor!

I år handlar den internationella kvinnodagen för oss i Vänsterpartiet om att säkerställa säkerheten för alla oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. – Det ska vara nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor. Det handlar om en mänsklig rättighet. Vänsterpartiet kommer att arbeta hårt för att rikspolitiken implementerar en nolltolerans för våld mot kvinnor, juridiskt såväl som socialt, säger Rossana Dinamarca, feministisk talesperson för Vänsterpartiet. I genomsnitt dödas 13 kvinnor varje år av en nuvarande eller tidigare partner. 2014 anmäldes 20 300 sexualbrott, enligt BRÅ. Våld mot kvinnor är fortfarande djupt inbäddad i den svenska kulturen och samhället. Det är ett gigantiskt samhällsproblem som...

Kongressombud valda för Vansterpartiet Uppsala Län

Söndag 28 februari utsåg Vänsterpartiet Uppsala län kongressombud. Vänsterpartiets partikongress äger rum 5-8 maj  i Örebro. Valda ombud är: Yekbun Alp, Uppsala Alexandra D’Urso, Uppsala Gun Fjellner, Östhammar Jacob Johnson, Uppsala Jonas Karlsson, Uppsala Agneta Liljestam, Uppsala Hanna Mörck, Uppsala Neil Ormerod, Enköping Fredrik Rosenbecker, Knivsta Tobias Smedberg, Uppsala   Ersättare i inträdesordning Pia Sandqvist, Uppsala Anders Fraurud, Uppsala Elisabet Rosengren, Tierp Alexander Westerberg, Uppsala Salam Kadirzada, Heby Sofia Burman Rogoszinska, Uppsala Sverker Åslund, Uppsala Salima Fahad, Heby Florian Burmeister, Uppsala Martin Holmberg, Uppsala Några av kongressen viktigaste frågor blir Ekologisk-ekonomiska programmet och Programkommissionens förslag till nya strategiska huvudlinjer. Mer...

Akademiska sjukhuset är underfinansierat

Akademiska sjukhuset har gått med drygt 1, 7 miljarder kronor i underskott de senaste tio åren. I genomsnitt minus 173 miljoner kronor per år, som minst med minus 24 miljoner och som mest med minus 346 miljoner. Detta trots att det genomförts stora och omfattande sparpaket genom åren. Även tidigare finns en historia med ständiga underskott men de har blivit betydligt större under de senaste åren. De som hävdar att underskotten på Akademiska enbart beror på dålig styrning och skyller på tidigare sjukhusledningar, bör nog tänka om. Det finns andra förvaltningar inom landstinget som har eller har haft större underskott...

Statligt topplån kan lösa bostadsbristen

Bostadsbristen är ett samhällsproblem som kräver lösningar som möter de stora behov av byggande som vi har idag. – Vi vill se en bostadspolitik som är inriktad på att unga människor ska kunna flytta hemifrån när de vill, där boendekostnaderna passar vanliga plånböcker och där våra orter inte delas upp i fattiga och rika områden, säger Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Det politiska ansvarstagandet för att bygga hem åt alla har sviktat de senaste åren. Marknaden har inte kommit närheten av att kunna bygga för vanliga löntagare, utan ägnat sig åt att bygga för höginkomsttagare. Efterfrågan på hyresrätt med...